Герб Львівського національного університету імені Івана Франка

Formation
of Market

Economy
in Ukraine

 

 

Формування
Ринкової
економіки
в Україні


2009

2008

2007

 

 

 

Титульна

Зміст

Анотації

Випуск

Issue

20

Title page

Contents

Annotations

Титульна

Зміст

Анотації

Випуск

Issue

18

Title page

Contents

Annotations

Титульна

Зміст

Анотації

Випуск

Issue

16

Title page

Contents

Annotations

 

 

 

Титульна

Зміст

Анотації

Випуск

Issue

19

Title page

Contents

Annotations

Титульна

Зміст

Анотації

Випуск

Issue

17

Title page

Contents

Annotations

       

 

 

 

 


 

Головний корпус Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Головний корпус
Львівського національного університету
імені Івана Франка

Засновник і видавець: Львівський національний університет імені Івана Франка

Рік заснування: 1997

Мови видання: українська, англійська

Періодичність: 1-2 рази на рік

У збірнику публікуються наукові праці з проблем становлення і розвитку національної ринкової економіки, особливостей формування системи менеджменту та розвитку маркетингової діяльності в Україні, аналізу фінансово-кредитних та соціальних проблем економіки перехідного періоду тощо.

Редакційна колегія: д-р екон. наук, проф. С.М. Панчишин (головний редактор); д-р екон. наук, проф. В.І. Приймак (заступник головного редактора); канд. екон. наук, доц. В.Б. Буняк (відповідальний секретар); д-р екон. наук, доц. О.З. Ватаманюк; д-р екон. наук, проф. В.М. Вовк; д-р екон. наук, проф. І.М. Грабинський; д-р екон. наук, проф. Л.С. Гринів; канд. екон. наук, доц. А.М. Грищук; д-р екон. наук, проф. О.М. Ковалюк; д-р екон. наук, проф. М.І. Крупка; д-р екон. наук, проф. Б.В. Кульчицький; д-р. екон. наук, доц. Є.Й. Майовець; канд. екон. наук, проф. С.О. Матковський; д-р екон. наук, проф. І.Р. Михасюк; канд. екон. наук, проф. П.І. Островерх; д-р соціол. наук, проф. Ю.Ф. Пачковський; канд. екон. наук, проф. Я.С. Піцур; д-р екон. наук, проф. С.К. Реверчук; д-р екон. наук, проф. О.В. Стефанишин; д-р екон. наук, проф. А.Г. Хоронжий; д-р екон. наук, проф. В.Є. Юринець; канд. екон. наук, проф. В.В. Яцура.

Адреса редакційної колегії:
Львівський національний університет імені Івана Франка,
економічний факультет,
просп. Свободи, 18, м. Львів, 79008
Тел. (032) 239-41-68

E-mail: ectheory@franko.lviv.ua

Веб-сайт: http://www.lnu.edu.ua/faculty/ekonom/Form_Rynk_Econ/

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія KB № 14619-3590 від 30.10.2008 p.

© Львівський національний університет імені Івана Франка