ЗМІСТ

1.          Історія становлення кафедри.

2.          Випускники кафедри:

a.          1976 р.

b.          1977 р.

c.          1978 р.

 

 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ

Кафедра диференціальних рівнянь заснована у 1953 році академіком Ярославом Борисовичем Лопатинським.

Завідували кафедрою: проф. Я.Лопатинський (1953-63), доц. В.Костенко (1963-74), проф. О.Бобик (1974-79), доц. З.Мельник (1979-83), проф. С.Лавренюк (1983-99), проф. М.Іванчов (з 1999).

Каф. забезпечує викладання курсів: диференціальні рівняння, диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики, рівняння в частинних похідних, додаткові розділи сучасної матем., прикладні проблеми математики, практикум з інформатики; спецкурсів: елементи теорії узагальнених функцій та її застосування до диференціальних рівнянь; додаткові розділи звичайних диференціальних рівнянь; прямі та обернені задачі для рівнянь параболічного типу; основні гіперболічні задачі на прямій; еліптичні рівняння в просторах Соболєва; некласичні гіперболічні задачі на прямій; еволюційні рівняння в банахових просторах; обернені задачі для рівнянь у частинних похідних; параболічні варіаційні нерівності; асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь. Каф. вела спеціалізації з рівнянь математичної фізики (1988-2003); математичної економіки та економетрики (1998-2005); диференціальних рівнянь (з 2003). Основні напрямки наук. досліджень кафедри: задачі без початкових умов для еволюційних рівнянь і систем та мішані задачі для еволюційних рівнянь і систем з виродженням (доц. М.Бокало, доц. О.Бугрій ); обернені задачі для параболічних та гіперболічних рівнянь та систем; задача Стефана (проф. М.Іванчов, доц. В.Кирилич); сингулярно збурені крайові задачі, спектральні властивості диференціальних операторів, асимптотичні методи (доц. Ю.Головатий); задачі для рівнянь з дробовими похідними; крайові задачі у просторі узагальнених функцій (доц. Г.Лопушанська); якісна теорія рівнянь у частинних похідних (проф. М.Іванчов); прямі та обернені задачі для гіперболічних рівнянь та систем в областях з фіксованими і вільними межами (ас. Р.Андрусяк).

У різні роки на кафедрі працювали акад. НАНУ І.Скрипник, проф. В.Скоробогатько, проф. М.Расулов, проф. М.Мартиненко, проф. Б.Пташник, доц. С.Гавеля, доц. М.Волошина, доц. А.Марковський, доц. Б.Лаврук, доц. Є.Парасюк, доц. Г.Гупало, проф. Айзік Вольперт, ст.викл. Ф.Замалетдінова. Кафедрою підготовлено 2 монографії (Крайові задачі у просторі узагальнених функцій D’. Г.Лопушанська . Львів. 2002 та Inverse problems for equations of parabolic type. M.Ivanchov. Lviv: 2003); 25 навчальних посібників, зокрема: Основи лінійної алгебри. Я.Лопатинський. Львів.1959; Практикум з рівнянь математичної фізики. 1,2,3 ч.. О.І.Бобик, І.О.Бобик. Львів.1997; Курс диференціальних рівнянь. С.П.Лавренюк. Львів. 1997; Вступ до теорії рівнянь у частинних похідних. М.Іванчов. Львів. 2004. На кафедрі є аспірантура з диференціальних рівнянь. За роки існування кафедри виконано і успішно захищено 2 докт. (С.Лавренюк, М.Іванчов) та 33 канд. дисертацій.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з Інститутом математики Сибірського відділення Російської Академії наук, Інститутом математики Міланського університету (Італія), Narvik University College (Norway), Інститутом прикладної математики і механіки (Донецьк), Чернівецьким національним ун-ом імені Ю.Федьковича.

ВИПУСНКНИКАМИ КАФЕДРИ В РІЗНІ РОКИ БУЛИ

<<на початок>>

1976 р.

Андрійчук Віра Іванівна

Барбело Людмила Ярославівна

Бідюк Олег Васильович

Бідюк(Марків) Галина Петрівна

Бугрій Микола Іванович

Бугрій(Тарасюк) Єлізавета Михайлівна

Бура Богданна Степанівна

Галіченко Тамара Юхимівна

Гайда(Трачук) Олександра Антонівна

Головецький Василь Михайлович

Гриб Надія Антонівна

Доманський Петро Петрович

Знахоренко (Стельмах) Ольга Степанівна

Карпа Михайло Петрович

Каштелярова–Потапчук Галина Володимирівна

Киценюк Марія Яківна

Копитко Богдан Іванович

Крупа Віра Павлівна

Думанська–Кур Мирослава Йосипівна

Кузневич(Галімурка) Стефанія Петрівна

Мельничук Оксана Дмитрівна

Олійник Микола Миколайович

Суха(Шулим) Зоряна Іванівна

Стефінів Михайло Петрович

Фізяр(Смереканич) Ольга Іванівна

Федюк Іван Іванович

Федорова(Цюпак) Наталія Василівна

Флінта Ростислав Пилипович

Хлопецька Ганна Іванівна

Червінська Олександра Михайлівна

Чупрікова(Соколухо) Тетяна Вікторівна

Щербина  Наталія Миколаївна

Яновська Надія Іванівна

 

1977 р.

<<на початок>>

Бойчук Лідія Петрівна

Березяк Стефанія Іванівна

Борщевська(Лущик) Любов Данилівна

Возняк Михайло Петрович

Верба Ірина Іванівна

Вересюк Надія Петрівна

Власюк Валентина Василівна

Водяна Світлана Пет рівна

Гуран(Клименко) Ольга Іванівна

Гнатів(Петрова) Галина Михайлівна

Дацко(Гнатів) Надія Василівна

Горчицька Оксана Мирославівна

Заєць(Долинська) Дарія Анатоліївна

Заєць Василь Михайлович

Єшвович Світлана Георгіївна

Іванець Богдан Михайлович

Ільків Володимир Степанович

Каплан Вікторія Аронівна

Клименко Галина Петрівна

Ковальчук Ірина Михайлівна

Кокшарова Людмила Володимирівна

Кулинич Ярослав Петрович

Кулеша Любов Володимирівна

Кутельмах Ольга Павлівна

Ледяк(Деникевич) Любов Михайлівна

Ледяшов Юрій Львович

Мещерякова Валентина Германівна

Осадча Наталія Григорівна

Падляк(Возняк) Люблв Степанівна

Пастирнак (Шийка) Галина Дмитрівна

Пущало  Анатолій Петрович

Репета Зіновій Миколайович

Самчук Людмила Сергіївна

Сало Ірина Петрівна

Северин Валерій Євгенович

Сенюк Іван Іванович

Сироватка Сергій Андрійович

Сироватка(Веремеєнко) Тетяна Іванівна

Солянко Ольга Миколаївна

Стецьків Микола Васильович

Ткачук Віктор Петрович

Тріщ Богдан Михайлович

Трущинський Віктор Вікторович

Тикайло Степан Васильович

Траска Богдана Андріївна

Федунець Михайло Олексійович

Франчук Тетяна Іванівна

Чабанюк Ярослав Михайлович

Шах Оксана Володимирівна

Шишкін Олександр Володимирович

Ярмолюк Юрій Петрович

 

1978 р.

<<на початок>>

Барамикіна Галина Іванівна

Берездецький Лев Миколайович

Белєвцова Любов Тихонівна

Вітер Михайло Богданович

Власюк Петро Іванович

Войтечко Марія Іванівна

Гринців(Герасимчук) Марія Володимирівна

Гора Галина Миколаївна

Гроссман Ганна Юріївна

Грищенко Галина Ярославівна

Даниляк Людмила Василівна

Драган Марія Йосипівна

Жерновий Юрій Васильович

Женчук Євген Ярославович

Жукорська Оксана Володимирівна

Калита(Карплюк) Галина Михайлівна

Кутельмах Михайло Іванович

Кісілевич Володимир Васильович

Коваль(Челядин)  Галина Петрівна

Кобринович(Баран) Марія Степанівна

Лапішко Ярослав Іванович

Лисенко Наталія Олегівна

Маланюк(Кулікова) Галина Миколаївна

Михайлищин(Патер) Любов Григорівна

Михайленко(Підзамків) Віра Іванівна

Міль Лариса Дмитрівна

Музика Олександра Василівна

Москура Дарія Миколаївна

Нижньов Валентин Віталійович

Нестерук(Богач) Олександра Іванівна

Пак(Соколовська) Любов Степанівна

Петрович(Юрків) Катерина Михайлівна

Пиріг Мирослава Ярославівна

Пиріг Ярослав Володимирович

Подкович Орися Іванівна

Приймачук Валентина Ілларіонівна

Семеряк Любов Андріївна

Сенюк(Данилів) Катерина Семенівна

Соболевський Роман Романович

Соболевська(Пенцак) Любов Броніславівна

Стадник(Шелемех) Леся Михайлівна

Тищенко(Гура) Оксана Василівна

Трідгард Володимир Володимирович

Фіголь Василь Васильович

Фещин Любов Павлівна

Хапко Степан Богданович

Цьорох Марія Львівна

Шевчук Ігор Степанович

<<на початок>>