Основні курси

Лектор

Диференціальні рівняння

Бокало М.М.

Диференціальні рівняння

Головатий Ю.Д.

Диференціальні рівняння

Бугрій О.М.

Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики

Лопушанська Г.П.

Рівняння з частинними похідними

Бугрій О.М.

Рівняння в частинних похідних

Іванчов М.І.

Рівняння в частинних похідних

Гринців Н.М.

Рівняння в частинних похідних

Андрусяк Р.В.

Додаткові розділи сучасної математики

Головатий Ю.Д.

Прикладні проблеми математики

Бокало М.М.

Практикум з інформатики

Андрусяк Р.В.1

Практикум зі статистики

Андрусяк Р.В.

 

Вибіркові навчальні дисципліни

3 курс

Узагальнені функції  (Головатий Ю. Д.)

4 курс

Вступ до нелінійних гіперболічних диференціальних рівнянь  (Андрусяк Р. В.)

Додаткові розділи теорії звичайних диференціальних рівнянь  ( Бокало М. М.)

Стохастичні диференціальні рівняння        ( Бугрій О. М.)

 

5 курс

Основи класичної теорії рівнянь параболічного типу   ( Іванчов М. І.)

Теорія збурень та асимптотичні методи  ( Головатий Ю. Д.)

Еволюційні рівняння           ( Бокало М. М.)

 

 

Спеціальні курси

Елементи теорії узагальнених функцій та її застосування до диференціальних рівнянь

Лопушанська Г.П.

Додаткові розділи теорії звичайних диференціальних рівнянь (3-ій курс)

Бокало М.М.

Метод характеристик в теорії рівнянь з частинними похідними гіперболічного типу

Андрусяк Р.В.

Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь

Головатий Ю.Д.

Простори Соболєва і лінійні еліптичні рівняння

Бокало М.М.

Обернені задачі для рівнянь у частинних похідних

Іванчов М.І.

Нелінійні рівняння першого порядку

Іванчов М.І.

Обернені задачі для рівнянь параболічного типу

Іванчов М.І.

Еволюційні рівняння в банахових просторах

Бугрій О.М.

Теорія квазілінійних рівнянь та систем гіперболічного типу

Андрусяк Р.В.