З історії кафедри

Математику у Львівському університеті вивчали з часу його заснування (1661р.), але аж до середини XVIIІ ст. викладали тільки елементарну математику, в основному арифметику і елементи логіки.

Кафедра математики була створена 1774 р. і належала до філософського факультету. Читання вищої математики в університеті започаткував у 1848 р. Гнат Лемох. Продовжив викладання вищої математики відомий математик професор Ю.Пузина. (1856-1919рр.).

З 1924 р. при математично-природничому факультеті поряд з кафедрою математики існувала надзвичайна кафедра математики. Вищу математику на природничих спеціальностях читали відомі математики В.Стожек, С.Рузевич, С.Качмаж, пізніше С.Сакс, В. Левицький та ін.

У післявоєнні роки для забезпечення читання вищої математики на природничих факультетах була створена кафедра вищої математики, першим завідувачем якої у 1948 р. став професор М. Зарицький. У 1960 р. кафедру очолив доцент В.Рогаченко - геометр, тодішній декан механіко- математичного факультету. Саме в ці роки кафедра була реорганізована у кафедру вищої математики та геометрії, а згодом перейменована у кафедру геометрії.

1968 року кафедру вищої математики було організаційно відновлено. У 1968-1978 р. кафедрою завідував доцент Л.Лісевич. Упродовж 1978-2003 р.р. кафедрою вищої математики завідував професор Б.Ковальчук, а з 2003 р. кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, професор Б.Копитко.