Сучасні технології навчання

Сьогодні важливим завданням науково методичної та навчально-виховної роботи є поглиблення теоретичних основ навчання, які б забезпечували єдність навчання, виховання і розвитку особистості майбутнього фахівця. А це забезпечується шляхом урізноманітнення форм, методів та засобів організації навчальних занять, проведення лабораторних та практичних занять з використанням експериментальних завдань проблемно-пошукового характеру, шляхом поступової комп'ютеризації навчального процесу, використовуючи широкий спектр програмного забезпечення.

Основні роботи по розробці і впровадженню комп'ютерних навчальних програм ведуться на базі лабораторії комп'ютеризації навчального процесу. В лабораторії створено зразки програм практично для всіх основних університетських дисциплін, що дає змогу викладачеві наглядно продемонструвати можливості застосування комп'ютера у конкретній навчальній дисципліні. Лабораторія володіє значним фондом навчальних програм з математики, інформатики та обчислювальної техніки, мов програмування, а також з української та іноземних мов, географії, історії, техніки безпеки тощо.

Викладачі кафедри вищої математики разом з працівниками лабораторії КНП виконують держбюджетну тему "Розробка технологічних елементів формування електронних підручників на базі сучасних засобів зв'язку, комп'ютерів та комп'ютерних мереж".

На базі лабораторії КНП у Львівському університеті регулярно проводяться Всеукраїнські науково-методичні конференції: "Використання персональних ЕОМ у навчальному процесі вищих та середніх закладів". Розробкою навчальних програм керує доцент Володимир Янчак.