ОГОЛОШЕННЯ

Продовжує свою роботу науково-навчальний семінар

"АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ В ТЕОРІЇ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ".

Керівник семінару - проф. Б.І. Копитко.

Засідання семінару відбуваються кожного четверга. Початок о 14.00 в ауд. 370 кафедри вищої математики.

Запрошуються всі бажаючі.

Наступна доповідь Новосядла А.Ф.

Про побудову дифузійного процесу на поверхні з можливою дифузією на межі.


Наукові та методичні семінари (історія)

             Перший математичний семінар в університеті був започаткований у 1893р. професором Ю. Пузиною. Велика увага роботі наукових семінарів приділялась у 30-х роках, коли тут працювали видатні математики С.Банах, Г.Штейнгаус, С.Жилінський, С.Рузевич, С.Мазур та інші.

            У післявоєнні роки з ініціативи М.Зарицького та О.Кованька у 1945-1946 навч. році почав працювати загальноміський семінар, навколо якого якого гуртувалися математики всіх вузів  Львова. Особливо велика роль у вихованні молодих науковців належить науковим семінарам, якими керували Я.Лопатинський, І.Соколов, В.Скоробогатько та ін.

            На кафедрі вищої математики робота наукових семінарів розвинулася у 70 х.  роках, коли виконувалися дослідження з теорії майже періодичних функцій та їх застосування до розв'язування диференціальних рівнянь. Активну участь у роботі семінарів брали Л.Лісевич, Б.Ковальчук, У.Мишковець, Я.Притула та ін.

            Згодом на кафедрі почав працювати спільний семінар разом з відділом термомеханіки з питань математичного моделювання в термомеханіці неоднорідних структур, яким керував проф. Ю.Коляно.
Упродовж останніх років по науковій тематиці кафедри працювали семінари:

Нелінійні крайові задачі математичної фізики (Керівник М. Борсук); Випадкові процеси. (Керівник Я. Єлейко); Комп'ютеризація навчального процесу. (Керівники Б.Ковальчук, В.Янчак);

            На кафедрі проводилися засідання психолого-педагогічного семінару, на якому вивчалися науково-методичні та психолого-педагогічні проблеми вищої освіти, зокрема методика викладання окремих курсів і розділів математики, активізації пізнавальної діяльності студентів на лекціях та практичних заняттях, а також питанням світоглядного виховання студентів.

            При кафедрі працює навчально методичний семінар по використанню комп'ютерної техніки у навчальному процесі. Семінар проводить асистент Володимир Бабенко.