Науково-дослідна робота

Основні напрями наукових досліджень кафедри:

1) Крайові задачі математичної фізики;

2) Асимтотичний аналіз і перехідні явища у випадкових еволюціях;

3) Комп'ютеризація навчального процесу.

            За останній період на кафедрі визначився напрям наукових досліджень в області диференціальних рівнянь та математичної фізики. Цьому сприяли наукові зв'язки і контакти з кафедрами диференціальних рівнянь і математичного моделювання та з Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.Підстригача НАН України.

            З відділом термомеханіки ІППММ, яким керував проф. Ю.Коляно, виконувалася спільна тема "Питання теплопровідності узагальненої термопружності анізотропних тіл", до виконання якої залучалися викладачі, аспіранти та працівники НДЧ кафедри (Б.Ковальчук, І.Верба, В.Синюта, Б.Білозір, В.Грицевич та ін.). Названа тематика стала традиційною на кафедрі і сьогодні.

            Фундаментальні дослідження з нелінійних крайових задач разом зі своїми учнями проводить доктор фіз.-мат. наук М.Борсук. У даному науковому напрямку отримали важливі результати доценти В.Дідик, І.Колодій, Л.Лісевич, Б.Тріщ, Й.Шипка та ін.

            На кафедрі  виник науковий напрям теорії ймовірностей та математичної статистики. Цьому сприяли наукові контакти з Київським Університетом та Інститутом математики НАН України, куди скеровувались в цільову аспірантуру викладачі та працівники кафедри (Б.Копитко, Б.Каплан, О.Коркуна, М.Онисько та ін.).

            Науковий напрям комп'ютеризації навчального процесу розвивається завдяки пошуковому ентузіазмові доцента В.Янчака. В цьому напрямі викладачі кафедри разом з працівниками лабораторії КНТП займаються розробкою програмного та інструментального забезпечення для дидактичних засад гуманізації навчального процесу.