МАЙЖЕ ПЕРІОДИЧНІ ФУНКЦІЇ

Результати навчання:

Анотація навчальної дисципліни:

Мета і завдання навчальної дисципліни “Майже періодичні функції”: оволодіти класичними поняттям майже періодичних функцій, їх основними властивостями, розвиненням майже періодичних функцій в ряди Фур’є, основними теоремами теорії майже періодичних функцій, ознаками збіжності рядів Фур’є, різними узагальненнями майже періодичних функцій.

Рекомендована література:

  1. Б.М. Левитан Почти периодические функии. – М., 1953.
  2. Б.П. Демидович Лекции по математической теории устойчивости. – М., 1967.
  3. Я.Г. Притула Майже періодичні функції, конспект лекцій.
  4. Г. Бор Почти периодические функции. – М 1930.

Форми та методи навчання: практичні заняття, консультації, самостійна робота

Форма звітності: залік

Мова навчання: українська