БАНАХОВІ АЛГЕБРИ

Результати навчання:

Анотація навчальної дисципліни:

Рекомендована література:

  1. Рудин У. Функциональный анализ. М.: Мир, 1975.
  2. Мерфи Дж. C*- алгебры и теория операторов. М.: Факториал, 1997

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота

Форма звітності: іспит

Мова навчання: українська