ОПУКЛІ ФУНКЦІЇ

Результати навчання:

Анотація навчальної дисципліни:

викладено основні факти з теорії опуклих функцій.

Рекомендована література:

  1. Бридун А.М., Бродяк О.Я., Васильків Я.В., Християнин А.Я. Опуклі, гармонійні та субгармонійні функції. Задачі і теореми.
  2. Хейман У. Субгармонические функции / У. Хейман, П. Кеннеди.- М.: Мир, 1980.-304 с.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота

Форма звітності: іспит

Мова навчання: українська