ВСТУП ДО ТЕОРІЇ ЛІНІЙНИХ ВІДНОШЕНЬ

Результати навчання:

Анотація навчальної дисципліни:

Рекомендована література:

  1. В.И. Горбачук, М.Л. Горбачук Граничные задачи для дифференциально-операторных уравнений. К.: Наук. Думка, 1984.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота

Форма звітності: залік

Мова навчання: українська