ТОПОЛОГІЧНІ ВЕКТОРНІ ПРОСТОРИ

Результати навчання:

Анотація навчальної дисципліни:

Рекомендована література:

  1. Рудин. У. Функционалный анализ./ У. Рудин. – М.: Мир, 1975.
  2. Робертсон А. Топологические векторне пространства. /А. Робертсон, В. Робертсон. - М.:Из-во «Мир», 1967.
  3. Бор 3.Г. Почти периодические функции. – М 1930.
  4. Маслюченко В.К. Перші типи топологічних векторних просторів. / Маслюченко В.К. – Чернівці: Рута, 2002.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота

Форма звітності: залік

Мова навчання: українська