КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ЛНУ ім.І.Франка
Мех.-мат.ф-т
Eng
Про нас
Історія
Співробітники
Адреса
Студентам
Предмети
Література
Випускники
Наукова діяльність
Аспіранти
Напрями
Публікації
Семінари

 • Заболоцький М.В., Фединяк С.І., Філевич П.В., Червінка К.А. Практикум з математичного аналізу: для студ. ф-ту прикладної мат. та інф-ки. Ч.3 // В-во ЛНУ, 2009
    [курс] Математичний аналіз;   [тип] методичні вказівки;
    [спец] прикл. математика;
 • Заболоцький М.В., Фединяк С.І., Філевич П.В., Червінка К.А. Практикум з математичного аналізу: Навчальний посібник // В-во ЛНУ, 2009
    [курс] Математичний аналіз;   [тип] посібник;
 • Чекурін В.Ф., Червінка К.А. Інформаційні технології та системи: Лабораторний практикум // В-во ЛНУ, 2005
    [курс] Інформаційні технології та системи;
    [тип] посібник;   [спец] статистика;
 • Кінаш О.М., Прокопишин І.А. Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломних і магістерських робіт для студентів 5-го курсу механіко-математичного факультету професійного спрямування “статистика”, рівні підготовки: спеціаліст (7.080102), магістр (8.080102) // В-во ЛНУ, 2003
    [курс] Виробнича практика;   [спец] статистика;
    [тип] методичні вказівки/електронні матеріали [переглянути];
 • Кінаш О.М., Прокопишин І.А., Фалинська З.З. Програма виробничої практики для студентів 4-го курсу механіко-математичного факультету професійного спрямування “статистика”, рівень підготовки – бакалавр (6.080102) // В-во ЛНУ, 2003
    [курс] Виробнича практика;   [спец] статистика;
    [тип] методичні вказівки/електронні матеріали [переглянути];
 • Кінаш О.М., Прокопишин І.А., Фалинська З.З. Програма виробничої практики для студентів 5-го курсу механіко-математичного факультету професійного спрямування “статистика”, рівень підготовки – спеціаліст (7.080102) // В-во ЛНУ, 2003
    [курс] Виробнича практика;   [спец] статистика;
    [тип] методичні вказівки/електронні матеріали [переглянути];
 • Кінаш О.М., Прокопишин І.А., Фалинська З.З. Програма виробничої практики для студентів 4-го курсу механіко-математичного факультету професійного спрямування “статистика”, рівень підготовки – магістр (8.080102) // В-во ЛНУ, 2003
    [курс] Виробнича практика;   [спец] статистика;
    [тип] методичні вказівки/електронні матеріали [переглянути];
 • Гольдберг А.А., Шеремета М.М., Заболоцький М.В., Скаскiв О.Б. Комплексний аналiз // Афіша, 2002
    [курс] ТФКЗ;   [тип] підручник;
 • Бугрiй М.І. Основи фiнансово-банкiвських розрахункiв // В-во ЛНУ, 2001
    [курс] с/к "Теорiя i практика фiнансово-банкiвських розрахункiв";
    [тип] методичнi вказiвки;   [спец] статистика;
 • Бугрiй М.І. Методика розрахунку доходностi фiнансових операцiй з цiнними паперами // В-во ЛНУ, 2001
    [курс] с/к "Теорiя i практика фiнансово-банкiвських розрахункiв";
    [тип] методичнi вказiвки;   [спец] статистика;
 • Шеремета М.М., Заболоцький М.В. Мероморфнi функцiї // В-во ЛНУ, 2000
    [курс] ТФКЗ;   [тип] посiбник;
    [спец] математика;
 • Пiдкуйко С.І. Актуарна математика // В-во ЛНУ, 2000
    [курс] Актуарна математика;   [тип] посiбник;
    [спец] статистика;
 • Василькiв Я.В., Сидоренко Ю.М., Тарасюк С.І. Елементарнi многозначнi функцiї (частина II) // В-во ЛДУ, 1998
    [курс] ТФКЗ;   [тип] метод. вказiвки;
    [спец] математика, прикл. математика;
 • Василькiв Я.В., Сидоренко Ю.М., Тарасюк С.І. Елементарнi многозначнi функцiї (частина I) // В-во ЛДУ, 1997
    [курс] ТФКЗ;   [тип] метод. вказiвки;
    [спец] математика, прикл. математика;
 • Козицький В.А., Бугрiй М.І. Індивiдуальнi завдання з варiацiйного числення i методiв оптимiзацiї // В-во ЛДУ, 1997
    [курс] Варiацiйне числення;   [тип] метод. вказiвки;   [спец] математика;