КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ЛНУ ім.І.Франка
Мех.-мат.ф-т
Eng
Про нас
Історія
Співробітники
Адреса
Студентам
Предмети
Література
Випускники
Наукова діяльність
Аспіранти
Напрями
Публікації
Семінари

Нормативні дисципліни

Дисципліна Заболоцький М.В. Бугрій М.І. Вус А.Я. Підкуйко С.І. Прокопишин І.А. Сидоренко Ю.М. Червінка К.А.
Математичний аналіз XXXX XX
Варіаційне числення  X     
Методи обчислень     X  
Актуарна математика    X   
Фінансова і актуарна математика     XX 
Фінансова математика фондового ринку  X     
Основи фінансової математики     X  
Науковий семінар X   X  
Матем. моделі теорії ризику X   X  
Математичний практикум       X
Практикум з інформатики     X  
ДВВС  X XX X
ДС X    X 

Інші спеціальні курси, які забезпечує кафедра

   Бакалаври
Назва курсу Семестр Факультет, курс, спеціальність Лектор Опис
1 Основи інформатики та математики 1 Математичний, 1 курс, математика Підкуйко С.І. pdf
2 Основи фінансової математики 6 Математичний, 3 курс, математика Прокопишин І.А. pdf
3 Основи актуарної математики 7 Математичний, 4 курс, математика Підкуйко С.І. pdf
4 Фінансовий аналіз операцій з цінними паперами 7 Математичний, 4 курс, математика Бугрій М.І. pdf
5 Нечіткі моделі ринку опціонів 8 Математичний, 4 курс, математика Бугрій М.І. pdf
6 Моделі страхування 8 Математичний, 4 курс, математика Вус А. Я. pdf
   Магістри
7 Математика фондового ринку 1 Математичний, 1 курс, фінансова та актуарна математика Бугрій М.І., Прокопишин І. А. pdf
8 Часові ряди 1 Математичний, 1 курс, фінансова та актуарна математика Вус А. Я. pdf
9 Диференціальні форми в евклідових просторах 1 Математичний, 1 курс, фінансова та актуарна математика Заболоцький М.В. pdf
10 Чисельні методи у фінансовій математиці 2 Математичний, 1 курс, фінансова та актуарна математика Прокопишин І.А. pdf
11 Вибрані розділи математичного моделювання 2 Математичний, 1 курс, фінансова та актуарна математика Бугрій М.І. pdf
12 Оптимізація у фінансах 2 Математичний, 1 курс, фінансова та актуарна математика Прокопишин І.А. pdf
13 Додаткові розділи страхової математики 3 Математичний, 1 курс, фінансова та актуарна математика Підкуйко С.І. pdf • ДВВС (за минулі роки)
  • Інформаційні технології та системи (5,6 сем) доц.С.Підкуйко, доц.К.Червiнка.
  • Моделі ціноутворення на ринку основних цінних паперів (5 сем) доц.М.Бугрій.
  • Елементи сучасних веб-технологій (7 сем) доц.К.Червiнка.
  • Основи теорії інформації (7 сем) доц.І.Прокопишин.
  • Основи теорії інвестицій (7 сем) доц.І.Прокопишин.
  • Короткотермінові моделі ризику в актуарній математиці (8 сем) доц.С.Підкуйко.
  • Аналіз фінансових моделей у середовищі MSExcel (8 сем) доц.І.Прокопишин.
  • Деякі математичні моделі ринку опціонів (8 сем) доц.М.Бугрій.
 • ДС
  • Моделювання та аналіз фінансових ризиків (9 сем) доц.І.Прокопишин.
  • Математичні моделі та алгоритми комп'ютерної графіки (9 сем) проф.М.Заболоцький, доц.К.Червiнка.