КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ЛНУ ім.І.Франка
Мех.-мат.ф-т
Eng
Про нас
Історія
Співробітники
Адреса
Студентам
Предмети
Література
Випускники
Наукова діяльність
Аспіранти
Напрями
Публікації
Семінари

Кафедра математичного моделювання створена у 1981 роцi як кафедра Львiвського державного унiверситету при Iнститутi прикладних проблем механiки та математики АН УРСР. Першим завiдуючим кафедрою був академiк АН України, професор Ярослав Степанович Пiдстригач. Кафедра була укомплектована за рахунок викладачiв унiверситету та наукових працiвникiв iнституту. Необхiднiсть створення такої кафедри була зумовлена потребою пiдготовки спецiалiстiв-математикiв, якi досконало володiли б як методами сумiжних галузей природничих наук, так i сучасними математичними методами, вмiли використовувати їх для розв'язання сучасних наукових та науково-технiчних проблем. У цьому зв'язку кафедра створювалася як базова по спецiалiзацiї "математичне моделювання фiзико-механiчних процесiв" в рамках науково виробничого вiддiлення механiко-математичного факультету за спецiальнiстю "математика".

У 1996 р. на кафедрi вiдкрито спецiалiзацiю "Фiнансова та актуарна математика".

Кафедра є випускною зi спецiалiзацiй "Математичне моделювання" i "Фiнансова та актуарна математика", координує пiдготовку спецiалiстiв науково-виробничого напрямку.

Крiм спецкурсiв, кафедра забезпечує читання основних курсiв для спецiальностей "МАТЕМАТИКА", "МЕХАНIКА" та "СТАТИСТИКА".