КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ЛНУ ім.І.Франка
Мех.-мат.ф-т
Eng
Про нас
Історія
Співробітники
Адреса
Студентам
Предмети
Література
Випускники
Наукова діяльність
Аспіранти
Напрями
Публікації
Семінари

Зараз у аспірантурі навчаються

Аспірант Науковий керівник Тема роботи Форма
навчання
Мостова Мар'яна Романівна проф.Заболоцький М.В. Логарифмічна похідна цілих функцій близьких до раціональних стац, 3-й рік

Захищені за останні роки дисертації:

Костюк Оксана Володимирівна. Асимптотичне поводження характеристик цілих функцій нульового порядку, 01.01.01 – математичний аналіз, 18.12.2012 р. Наук. керівник – проф. Заболоцький М.В.

Чвартацький Олександр Ігорович. Інтегрування лаксових зображень з додатковими редукціями, 01.01.02 – диференціальні рівняння, 30.01.2014. Наук. керівник – доц. Сидоренко Ю.М.

Федорчук Володимир Іванович, Групова класифікація нелінійних п’ятивимірних рівнянь Д’Аламбера та диференціальні інваріанти першого порядку неспряжених підгруп групи Пуанкаре P(1,4), захищена 12.02.2016, наук. кер. доц. Сидоренко Ю. М.


У аспірантурі навчалися

 • Чвартацький Олександр Ігорович (2010-2013), керівник доц.Сидоренко Ю.М., тема: Інтегрування матричних зображень Лакса з додатковими редукціями
 • Довгань Богдан Костянтинович (2009-2012), керівник проф.Заболоцький М.В., тема: Інтегровні гамільтонові системи взаємодіючих частинок на прямій з різними типами потенціалів
 • Боднар Оксана Володимирівна (2008-2011), керівник проф.Заболоцький М.В., тема: Зростання різних величин, що характеризують асимптотичні властивості цілих та мероморфних функцій
 • Дума Любомир Іванович (заочна форма, 2004), керівник доц.Прокопишин І..А., Метод варіаційних нерівностей в некласичних контактних задачах пружно-пластичності
 • Жуппан Юрій (2000), керівник доц.Доманський П.П.,
 • Червінка Костянтин Андрійович (1999-2002), керівник проф.Нагірний Т.С., Математичне моделювання та дослідження термопружних процесів у локально неоднорідних тілах із врахуванням тензорного характеру хімічного потенціалу
 • Федорчук Володимир Іванович (1999), керівник доц.Сидоренко Ю.М., Побудова диференціальних рівнянь, інваріантних відносно розщеплюваних підгруп групи Пуанкаре P(1,4)
 • Беркела Юрій Юрійович (заочна форма, 1998) керівник доц.Сидоренко Ю.М., Точні розв'язки інтегровних систем з нелокальними в'язями
 • Гвоздьова Єлизавета Василівна (заочна форма, 1998) керівник доц.Сидоренко Ю.М., Узагальнення перетворень типу Берклунда-Дарбу для нелінійних моделей теорії солітонів
 • Говда Юрій Іванович ( ), керівник проф.Нагірний Т.С., Крайові задачі для системи рівнянь, породженої локально градієнтною теорією пружності
 • Хвищун Ольга Іванівна (1996-1999), керівник проф.Бурак Я.Й., Застосування ортогональних сплайн-функцій для розв'язування крайових задач теорії пружності
 • Мороз Галина Іванівна ( ), керівник проф.Бурак Я.Й., Розвинення за тензорними функціями в побудові математичних моделей та розв'язуванні задач нелінійної теорії пружності
 • Галяс Оксана Ярославівна ( ), керівник доц.Хлєбніков Д.Г.,
 • Монастирський Богдан Євгенович (1996)
 • Баб'юк Віктор Петрович ( ) керівник проф.Чекурін В.Ф., Обернена задача відновлення тензорного поля у двовимірній області за множиною значень його лінійних інтегралів
 • Вус Андрій Ярославович (1992) керівник доц.Підкуйко С.І., Потенцiали взаємодiї iнтегровних за Лiувiллем багаточастинкових систем на прямiй