КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ЛНУ ім.І.Франка
Мех.-мат.ф-т
Eng
Про нас
Історія
Співробітники
Адреса
Студентам
Предмети
Література
Випускники
Наукова діяльність
Аспіранти
Напрями
Публікації
Семінари

Зараз у аспірантурі навчаються

Аспірант Науковий керівник Тема роботи Форма
навчання
- - - -

Захищені за останні роки дисертації:

Мостова Мар'яна Романівна, Логарифмічна похідна близьких до поліномів цілих функцій, 01.01.01 – математичний аналіз, 13.04.2017. Наук. керівник – проф.Заболоцький М.В.

Федорчук Володимир Іванович, Групова класифікація нелінійних п’ятивимірних рівнянь Д’Аламбера та диференціальні інваріанти першого порядку неспряжених підгруп групи Пуанкаре P(1,4), захищена 12.02.2016, наук. кер. доц. Сидоренко Ю. М.

Чвартацький Олександр Ігорович. Інтегрування лаксових зображень з додатковими редукціями, 01.01.02 – диференціальні рівняння, 30.01.2014. Наук. керівник – доц. Сидоренко Ю.М.

Костюк Оксана Володимирівна. Асимптотичне поводження характеристик цілих функцій нульового порядку, 01.01.01 – математичний аналіз, 18.12.2012 р. Наук. керівник – проф. Заболоцький М.В.


У аспірантурі навчалися

 • Чвартацький Олександр Ігорович (2010-2013), керівник доц.Сидоренко Ю.М., тема: Інтегрування матричних зображень Лакса з додатковими редукціями
 • Довгань Богдан Костянтинович (2009-2012), керівник проф.Заболоцький М.В., тема: Інтегровні гамільтонові системи взаємодіючих частинок на прямій з різними типами потенціалів
 • Боднар Оксана Володимирівна (2008-2011), керівник проф.Заболоцький М.В., тема: Зростання різних величин, що характеризують асимптотичні властивості цілих та мероморфних функцій
 • Дума Любомир Іванович (заочна форма, 2004), керівник доц.Прокопишин І..А., Метод варіаційних нерівностей в некласичних контактних задачах пружно-пластичності
 • Жуппан Юрій (2000), керівник доц.Доманський П.П.,
 • Червінка Костянтин Андрійович (1999-2002), керівник проф.Нагірний Т.С., Математичне моделювання та дослідження термопружних процесів у локально неоднорідних тілах із врахуванням тензорного характеру хімічного потенціалу
 • Федорчук Володимир Іванович (1999), керівник доц.Сидоренко Ю.М., Побудова диференціальних рівнянь, інваріантних відносно розщеплюваних підгруп групи Пуанкаре P(1,4)
 • Беркела Юрій Юрійович (заочна форма, 1998) керівник доц.Сидоренко Ю.М., Точні розв'язки інтегровних систем з нелокальними в'язями
 • Гвоздьова Єлизавета Василівна (заочна форма, 1998) керівник доц.Сидоренко Ю.М., Узагальнення перетворень типу Берклунда-Дарбу для нелінійних моделей теорії солітонів
 • Говда Юрій Іванович ( ), керівник проф.Нагірний Т.С., Крайові задачі для системи рівнянь, породженої локально градієнтною теорією пружності
 • Хвищун Ольга Іванівна (1996-1999), керівник проф.Бурак Я.Й., Застосування ортогональних сплайн-функцій для розв'язування крайових задач теорії пружності
 • Мороз Галина Іванівна ( ), керівник проф.Бурак Я.Й., Розвинення за тензорними функціями в побудові математичних моделей та розв'язуванні задач нелінійної теорії пружності
 • Галяс Оксана Ярославівна ( ), керівник доц.Хлєбніков Д.Г.,
 • Монастирський Богдан Євгенович (1996)
 • Баб'юк Віктор Петрович ( ) керівник проф.Чекурін В.Ф., Обернена задача відновлення тензорного поля у двовимірній області за множиною значень його лінійних інтегралів
 • Вус Андрій Ярославович (1992) керівник доц.Підкуйко С.І., Потенцiали взаємодiї iнтегровних за Лiувiллем багаточастинкових систем на прямiй