КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ЛНУ ім.І.Франка
Мех.-мат.ф-т
Eng
Про нас
Історія
Співробітники
Адреса
Студентам
Предмети
Література
Випускники
Наукова діяльність
Аспіранти
Напрями
Публікації
Семінари
  Вибрані публікації:
 • Підручники та посібники:
  • Заболоцький М.В., Прокопишин І.А. Основи фінансової математики: навч. посібник – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 144 с.
  • Заболоцький М.В., Фединяк С.І., Філевич П.В., Червінка К.А. Практикум з математичного аналізу: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 312 с.
  • Заболоцький М.В., та ін. Математичний аналіз: підручник. – Київ: Знання, 2008. – 422 с.
  • Заболоцький М.В., та ін. Комплексний аналіз: підручник. – Львів: Афіша, 2008. – 203 с.
  • Чекурін В.Ф., Червінка К.А. Інформаційні технології та системи: Лабораторний практикум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 222 с.
  • Підкуйко С.І. Актуарна математика. - Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000.
 • Статті:
  • Mostova M.R. Convergence in Lp[0,2π]-metric of logarithmic derivative and angular v-density for zeros of entire function of slowly growth / M. R. Mostova, M. V. Zabolotskyj // Carpathian Math. Publ. – 2015. – 7, №2. – P. 209-214.
  • Nahirnyj T.S. Wave processes in the locally nonhomogeneous solids / T. S. Nahirnyj, K. A. Tchervinka // Mathematical modeling and computing. – 2015. –Vol.2, No.2. – P.183-190.
  • Nahirnyj T., Tchervinka K. Mathematical Modeling of Structural and Near-Surface Non-Homogeneities in Thermoelastic Thin Films // Int.J.Eng.Sci, Vol. 91, 2015, P.49–62.
  • Мостова М. Зв’язок між асимптотикою логарифмічної похідної та кутовою щільністю нулів цілої функції повільного зростання / М. Мостова // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – 2015. – Вип. 80. – С. 112-116.
  • Martynyak R. M. Contact of elastic bodies with nonlinear winkler surface layers / R. M. Martynyak, I. A. Prokopyshyn and I. I. Prokopyshyn // Journal of Mathematical Sciences. – 2015. – Vol. 205, No. 4. – P. 535-553.
  • Дудикевич В. Б. Ефективність інвестицій у системи захисту приміщень від витоку мовної інформації / В. Б. Дудикевич, В. М. Іванюк, І. А. Прокопишин // Комп’ютерні технології друкарства. – 2014. – № 32. – С. 20-28.
  • Сидоренко Ю., Чвартацький О. Оператори перетворень для гіперболічної системи двох рівнянь // Математичний вісник НТШ. – 2010. – Т.7. – C. 7-33.
  • Nahirnyi T., Tchervinka K. On an approach to construction the basic of nanomaterials mechanics // Фізико-математичне моделювання та інформ. технології – 2010. – Вип. 11. – С.113-120.
  • Дудикевич Я. В., Прокопишин І. А. Вартісні міри ризику та їх застосування до оптимізації інвестицій у системи захисту // Системи обробки інформації. – 2010. – Вип. 3(84). – С.24-27.
  • Боднар О.В., Заболоцький М.В. Критерії регулярного зростання логарифму модуля та аргументу цілої функції // Укр.мат.журн. – 2010. – Т.62, №7. – С.885-893.
  • Боднар О.В., Заболоцький М.В. Регулярне зростання коефіціентів Фур’є логарифму цілої функції нульового порядку // Математичний вісник НТШ. – 2009. – Т.6. – С.100-109.
  • Бугрій М.І. Про одну задачу оптимізації розширеного фондового портфеля // Вісник Львів. ун–ту. Сер.мех.-мат. – 2009.– Вип.70. – С.38-44.
  • Бугрій М.І. Про одну задачу оптимізації фондового портфеля опціонів // Вісник Львів. ун–ту. Сер.мех.-мат. – 2009. – Вип.71. – С.43-49.
  • Загорбенський П.А., Бугрій М.І., Бугрій О.М. Про єдиність розв’язку еволюційної нерівності вищого порядку з теорії пластин // Вісник Львів. ун–ту. Сер.мех.-мат. – 2009. – Вип.71. – С.106-112.
  • Nahirnyi T., Tchervinka K. On size effect of mechanical properties of thermoelastic solids // Фізико-математичне моделювання та інформ. технології – 2009.– Вип. 10. – С.75-83.
  • Дзюбик Л., Кузьо І., Прокопишин І. Статична рівновага балки змінної жорсткості на пружних опорах з попереднім зміщенням // Машинознавство. – 2009. – № 11. – С.27-30.
  • Гробер И.Л., Прокопишин И.А., Хлебников Д.Г., Щукин А.И. Исследование термоупругого состояния бесконечной ленты, свободно висящей в зоне локального нагрева в вакууме // Вакуумная техника и технология – 2009. – Т.19, № 4. – С.257-264.
  • Сидоренко Ю., Бінарні перетворення просторово-двовимірних інтегро-диференціальних операторів і рівнянь Лакса. — 2009.
  • Бугрій М.І. Про одну задачу оптимізації розширеного фондового портфеля 2009
  • Nahirnyj T., Tchervinka K. Interface Phenomena and Interaction Energy at the Surface of Electroconductive Solids // Computational Methods in Science and Technology 14(2), 105–110 (2008).
  • Підкуйко С.І. Про щільність множини неінтегровних гамільтоніанів у редукованій задачі трьох точок на прямій з потенціалом попарної взаємодії. — 2007.
 • Тези конференцій:
  • Вус А.Я. Періодичні розв”язки диференціальних рівнянь з імпульсною дією 2007
  • Nahirny T., Tchervinka K. Wave dispersion in locally non-homogeneous solid // Int. conf. MAA 2007. Odessa, 2007. – p. 102–103.

Більше публікацій можна знайти на персональних сторінках співробітників.