КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ЛНУ ім.І.Франка
Мех.-мат.ф-т
Eng
Про нас
Історія
Співробітники
Адреса
Студентам
Предмети
Література
Випускники
Наукова діяльність
Аспіранти
Напрями
Публікації
Семінари
Семінари кафедри:

науковий семінар присвячений сучасним проблемам математичного моделювання, керівник проф.Заболоцький М.В., проводиться у середу по знаменнику на 3-й парі (11:50-13:10)

Доц. Підкуйко С.І. керує науковими семінарами студентів "Вибрані розділи з актуарної математики" (для 4-5 курсу) та "Вибрані розділи з фінансової математики та випадкових процесів" (для 5-го курсу).

Доц. Бугрій М.І. керує науковим семінаром студентів „Нечіткі моделі в оптимізації фондового портфеля”.

   План
проведення наукового семінару кафедри на 2012/2013 н.р.
Тема Доповідач Термін
1 Зв'язок між регулярним зростанням в Lp[0,2p]-метриці та сильно регулярним зростанням цілих функцій Заболоцький М.В. вересень
2 Повільне зростання інтегралів Стільт'єса Костюк О.В. вересень
3 Математичне моделювання розрахунку об'ємного та якісного виходу пиломатеріалів з колоди з урахуванням її реальної форми Вус А.Я. жовтень
4 Проблема інтегровності симетричних систем взаємодіючих частинок на прямій з періодичним потенціалом взаємодії Довгань Б. жовтень
5 Методи побудови точних розв'язків нелінійних інтегровних систем Сидоренко Ю.М., Чвартацький О.І. листопад
6 Розмірні ефекти та вибір граничних умов у задачах локально градієнтної термомеханіки Червінка К.А. листопад
7 Оцінка ризику для систем захисту інформації Прокопишин І.А. грудень
8 Існування та єдиність розвязку задачі оптимальних інвестицій Підкуйко С.І. грудень
9 Нечіткі моделі ринку опціонів Бугрій М.І. лютий
10 Інваріантні перетворення диференціальних та інтегродиференціальних виразів і нелінійні рівняння математичної фізики Сидоренко Ю.М., Чвартацький О.І. березень (2 сем.)
12 Про одну модель утворення структури матеріалу Червінка К.А. квітень
13 Асимптотичне поводження коефіцієнтів Фур'є аргументу цілих функцій нульового порядку Костюк О.В. квітень
14 Сферична похідна та розподіл значень мероморфних функцій Заболоцький М.В. травень

із попередніх студентських семінарів

Козловський А. Реалізація засобами JavaScript моделі John Conway's Game of Life приклад 1; приклад 2