| Загальна інформація | Поточний випуск | Архів | Редколегія | Адреса редколегії |

| General Information | Current Issue | Archive | Editorial Board | Editorial office address |

 


Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична
Visnyk of the Lviv University. Series Mechanics and Mathematics

ISSN: 2078-3744| Загальна інформація | Поточний випуск | Архів | Редколегія | Адреса редколегії |

| General Information | Current Issue | Archive | Editorial Board | Editorial office address |


2016 Випуск 81 / Issue 81

Випуск 82 / Issue 82

2015 Випуск 80 / Issue 80

2014 Випуск 79 / Issue 79

2013 Випуск 78 / Issue 78

2012 Випуск 76 / Issue 76

• • Випуск 77 / Issue 77

2011 Випуск 74 / Issue 74

• • Випуск 75 / Issue 75

2010 Випуск 72 / Issue 72

• • Випуск 73 / Issue 73

2009 Випуск 70 / Issue 70

• • Випуск 71 / Issue 71

2008 Випуск 68 / Issue 68

• • Випуск 69 / Issue 69

2007 Випуск 67 / Issue 67

2006 Випуск 65 / Issue 65

Випуск 66 / Issue 66

2005 Випуск 64 / Issue 64

2004 Випуск 63 / Issue 63

2003 Випуск 61 / Issue 61

Випуск 62 / Issue 62

2002 Випуск 60 / Issue 60

2001 Випуск 59 / Issue 59

2000 Випуск 56 / Issue 56

Випуск 57 / Issue 57

Випуск 58 / Issue 58

1999 Випуск 52 / Issue 52

Випуск 53 / Issue 53

Випуск 54 / Issue 54

Випуск 55 / Issue 55

1998 Випуск 49 / Issue 49

Випуск 50 / Issue 50

Випуск 51 / Issue 51

1997 Випуск 46 / Issue 46

Випуск 47 / Issue 47

Випуск 48 / Issue 48

1996 Випуск 43 / Issue 43

Випуск 44 / Issue 44

Випуск 45 / Issue 45

1995 Випуск 41 / Issue 41

Випуск 42 / Issue 42

1994 Випуск 40 / Issue 40

1993 Випуск 38 / Issue 38

Випуск 39 / Issue 39

1992 Випуск 37 / Issue 37

1991 Випуск 35 / Issue 35

Випуск 36 / Issue 36

1990 Випуск 33 / Issue 33

Випуск 34 / Issue 34

1989 Випуск 31 / Issue 31

Випуск 32 / Issue 32

1988 Випуск 29 / Issue 29

Випуск 30 / Issue 30

1987 Випуск 27 / Issue 27

Випуск 28 / Issue 28

1986 Випуск 25 / Issue 25

Випуск 26 / Issue 26

1985 Випуск 23 / Issue 23

Випуск 24 / Issue 24

1984 Випуск 22 / Issue 22

1983 Випуск 21 / Issue 21

1982 Випуск 19 / Issue 19

Випуск 20 / Issue 20

1981 Випуск 17 / Issue 17

Випуск 18 / Issue 18

1980 Випуск 16 / Issue 16

1979 Випуск 14 / Issue 14

Випуск 15 / Issue 15

1978 Випуск 13 / Issue 13

1977 Випуск 12 / Issue 12

1976 Випуск 11 / Issue 11

1975 Випуск 10 / Issue 10

1974 Випуск 9 / Issue 9

1973 Випуск 8 / Issue 8

1972 Випуск 7 / Issue 7

1971 Випуск 5 / Issue 5

Випуск 6 / Issue 6

1969 Випуск 4 / Issue 4

1967 Випуск 3 / Issue 3

1965 Випуск 1 / Issue 1

Випуск 2 / Issue 2Editorial Board expresses its gratitude to Taras Mokryts'kyi for digitization of the Visnyk.
Редколегія висловлює вдячність Тарасу Мокрицькому за допомогу в оцифруванні та підготовці до оприлюднення on-line випусків 1-66 Вісника.


| Загальна інформація | Поточний випуск | Архів | Редколегія | Адреса редколегії |

| General Information | Current Issue | Archive | Editorial Board | Editorial office address |Наукові видання, які передували Віснику Львівського університету. Серія механіко-математична


Sсientific Predecessors of the Visnyk of the Lviv University. Series Mechanics and Mathematics| Загальна інформація | Поточний випуск | Архів | Редколегія | Адреса редколегії |

| General Information | Current Issue | Archive | Editorial Board | Editorial office address |


 


Теоретическая и прикладная математика
Теоретична і прикладна математика
Theoretical and Applied Mathematics

1958 Випуск I/Issue I

1963 Випуск II/Issue IIРедколегія висловлює вдячність Тарасу Мокрицькому за допомогу в оцифруванні збірника.

| Загальна інформація | Поточний випуск | Архів | Редколегія | Адреса редколегії |

| General Information | Current Issue | Archive | Editorial Board | Editorial office address |


 


Наукові записки
Львівського державного університету імені Івана Франка
Серія механіко-математичнаSсientific Notes of the Ivan Franko Lviv State University
Series Mechanics and Mathematics
1962 Випуск 9/Issue 9

1957 Том 44/Volume 44 Випуск 8/Issue 8

1956 Том XXXVIII/Volume XXXVIII Випуск 7/Issue 7

1954 Том XXIX/Volume XXIX Випуск 6(1)/Issue 6(1)Editorial Board expresses its gratitude to Taras Mokryts'kyi and Volodymyr Tsvigun for digitization of the Scientific notes.
Редколегія висловлює вдячність Тарасу Мокрицькому та Володимиру Цвігуну за допомогу в оцифруванні Наукових записок.

| Загальна інформація | Поточний випуск | Архів | Редколегія | Адреса редколегії |

| General Information | Current Issue | Archive | Editorial Board | Editorial office address |


 


Наукові записки
Львівського державного університету імені Івана Франка
Серія фізико-математичнаSсientific Notes of the Ivan Franko Lviv State University
Series Physics and Mathematics
1953 Том XXII/Volume XXII Випуск 5/Issue 5

1949 Том XII/Volume XII Випуск 3/Issue 3

1947 Том V/Volume V Випуск 1/Issue 1

Випуск 2/Issue 2Editorial Board expresses its gratitude to Taras Mokryts'kyi and Volodymyr Tsvigun for digitization of the Scientific notes.
Редколегія висловлює вдячність Тарасу Мокрицькому та Володимиру Цвігуну за допомогу в оцифруванні Наукових записок.

| Загальна інформація | Поточний випуск | Архів | Редколегія | Адреса редколегії |

| General Information | Current Issue | Archive | Editorial Board | Editorial office address |


 


Доповіді та повідомлення
Львівського державного університету імені Івана Франка

1955 Випуск V, частина 2

1953 Випуск IV, частина 2

1952 Випуск III, частина 2

1947 Випуск IРедколегія висловлює вдячність Тарасу Мокрицькому за допомогу в оцифруванні Доповідей.

| Загальна інформація | Поточний випуск | Архів | Редколегія | Адреса редколегії |

| General Information | Current Issue | Archive | Editorial Board | Editorial office address |


Last update: November 20, 2017.
© Oleg Gutik
View My Stats