Кафедра механіки

Ваша одинока честь, Ваш одинокий обов’язок, як студентів університета, здобувати знанє, науку для несеня користи і освіти своєму народови. (Іван Франко)
Прогрес полягає не у заміні неправильної теорії правильною, а в заміні одної неправильної теорії на іншу неправильну, але уточнену. (Стівен Гокінґ – британський фізик)
Усякій істині властива одна мить торжества між нескінченністю, коли її вважають неправильною, нескінченністю, коли її вважають тривіальною. (Анрі Пуанкаре – французький математик і фізик)

Андрейків Олександр Євгенович, член-кор. НАН України, проф., д-р техн. наук

АНДРЕЙКІВ Олександр Євгенович (3.І.1942, смт Мельниця-Подільська, Терноп. обл.) – механік, канд. фіз.-мат.наук (Деякі просторові задачі теорії тріщин, 1969), д-р техн. наук (Крихке руйнування пружно-пластичних тіл в умовах складних напружених станів, 1979), проф. (1983), член-кор. НАН України (1988).
Закінчив з відзнакою мех.-мат. ф-т Львів. ун-ту (1964), аспірантуру Фіз.-мех. ін-ту (1969). У 1963 в.о. мол. наук. співроб., 1969—72 мол., 1972—80 ст. наук. співроб., 1980—95 зав. наук. відділу Фіз.-мех. ін-ту; 1995—2001 директор Міжгалузевого центру “Протон” при наук.-техн. комплексі Фіз.-мех. ін-ту; з 2002 проф. каф. механіки Львів. ун-ту.
Наук. інтереси: механіка деформівних тв. тіл з дефектами типу тріщин; тріщиностійкість матеріалів; вплив водневмісних середовищ на міцність і довговічність металів; контактна взаємодія пружних тіл; діагностика матеріалів і елементів конструкцій, зокр. методи акуст. емісії в дослідженнях процесів руйнування. Зробив значний внесок у розробку експеримент. методів визначення характеристик тріщиностійкості матеріалів, результати яких увійшли в Держстандарти та нормативно-техн. документи України. Бл. 300 наук. праць, зокр., Методы оценки трещиностойкости конструкционных материалов (К., 1977; с соавт.); Разрушение квазихрупких тел с трещинами при сложном напряженном состоянии (К., 1979); Пространственные задачи теории трещин (К., 1979); Основы механики разрушения (К., 1982; с соавт.); Усталостное разрушение и долговечность конструкций (К., 1992; с соавт.); Експериментальна механіка матеріалів: Ч.1: Силові фактори. Ізотропні матеріали. (Лабораторний практикум) (Львів; 2004; зі співавт.). Засл. діяч науки і техніки України (2002), Соросівський проф. (1995); голова техн. підкомітету “Воднева деградація матеріалів” Європ. т-ва з цілісності конструкцій (ЕSІS) (1995—2002); член Нац. комітетів України та Росії з теор. та прикл. механіки (1993); заст. голови Укр. т-ва з механіки руйнування матеріалів (1992—2002); дійсний член НТШ (1992). Премія ім. О.М. Динника Президії НАН України (1987); премія Ради Міністрів СРСР (1989); Державна премія України в галузі науки і техніки (1995).