Кафедра механіки

Ваша одинока честь, Ваш одинокий обов’язок, як студентів університета, здобувати знанє, науку для несеня користи і освіти своєму народови. (Іван Франко)
Прогрес полягає не у заміні неправильної теорії правильною, а в заміні одної неправильної теорії на іншу неправильну, але уточнену. (Стівен Гокінґ – британський фізик)
Усякій істині властива одна мить торжества між нескінченністю, коли її вважають неправильною, нескінченністю, коли її вважають тривіальною. (Анрі Пуанкаре – французький математик і фізик)

Kузь Ігор Степанович, доцент, канд. фіз.-мат. наук

KУЗЬ Ігор Степанович (24.VII.1963, м. Львів) – механік, кандидат фізико-математичних наук (Числове розв’язування задач теорії пружності та пластичності в областях з криволінійною межею, 1990), доцент (1998).
Закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Московського університету ім. М.В. Ломоносова (1986) та аспірантуру там же (1989). У 1989-94 роках асистент, з 1994 р. – доцент кафедри механіки, з 2004 р. – заступник декана з наукової роботи механіко-математичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка.
Наукові інтереси: обчислювальна механіка твердого деформівного тіла, нелінійна теорія пружності та геомеханіка. Опублікував 70 наукових праць, зокрема О прикладных итерационных методах (Вычисл. механика деформируемого тв. тела. 1990. № 1; с соавт.); Числове розв’язування задач нелінійної теорії пружності (Зб. праць НТШ. 1997. Т. 1); Пластичність гірських порід в геодинамічних побудовах та її залежність від всестороннього тиску і стресу (Геодинаміка. 1999. № 1 (2); зі співавт.); Тектонофізичні основи структурного аналізу (Львів, 2002; зі співавт.); Напружений стан шаруватих масивів гірських порід з урахуванням зміни рельєфу (Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. 2006. Вип. 66); Напружено-деформований стан пружно-пластичних лінійно зміцнюваних пластин з двома перпендикулярними розрізами за всебічного розтягу (Вісник ТНТУ. № 2 (78). 2015; зі співавт.); Вплив орієнтації квадратного абсолютно жорсткого включення на напружено-деформований стан пружно-пластичних пластин (Вісник ЗНУ. Фіз.-мат. науки. № 3. 2015; зі співавт.); Stress-strain state of elastic plate with an arbitrary smooth notch (Acta mechanica et automatic. Vol. 9. No. 4. 2015; зі співавт.). Член НТШ (1990), член Українського товариства з механіки руйнування матеріалів (1993). Відмінник освіти України (2008).