Кафедра механіки

Ваша одинока честь, Ваш одинокий обов’язок, як студентів університета, здобувати знанє, науку для несеня користи і освіти своєму народови. (Іван Франко)
Прогрес полягає не у заміні неправильної теорії правильною, а в заміні одної неправильної теорії на іншу неправильну, але уточнену. (Стівен Гокінґ – британський фізик)
Усякій істині властива одна мить торжества між нескінченністю, коли її вважають неправильною, нескінченністю, коли її вважають тривіальною. (Анрі Пуанкаре – французький математик і фізик)

Філія кафедри механіки

Філія кафедри механіки у Фіз.-мех. ін-ті (ФМІ) ім. Г.В. Карпенка НАН України заснована 1984 з ініціативи директора ін-ту акад. В. Панасюка та зав. каф. механіки Д. Гриліцького згідно з наказом Мін-ва вищої освіти УРСР та АН УРСР для зміцнення зв’язків вищої школи з наук. ін-тами АН, координації спільних наук. досліджень на базі ФМІ АН УРСР та підготовки спеціалістів у галузі фіз.-хім. механіки матеріалів. Її очолив В. Панасюк. Організував роботу щодо комплектування філії викладачами, виділення приміщень для читання лекцій та трьох лаб., розробки навч. планів та програм спецкурсів зав. відділу ін-ту проф. О. Андрейків.
При філії є лаб. мех. випробувань, корозійних досліджень, фрактограф. досліджень.
Філія готує спеціалістів і магістрів зі спеціальності “механіка” спеціалізації “фіз.-хім. механіка матеріалів. Корозія і захист від корозії”, веде спільні наук. дослідження та бере участь у виконанні завдань міжвідомчих комплексних програм.
Працівники філії забезпечують викладання заг. курсів: матеріалознавство, теорія пружності; спецкурсів: механіка крихкого руйнування, фіз. основи міцності, фіз.-хім. механіка матеріалів, фрикційна міцність, основи механіки руйнування, корозія матеріалів, втомне руйнування металів, фіз. основи методів неруйнівного контролю елементів конструкцій, методи неруйнівного контролю в техн. діагностиці конструкцій і машин. Опубл. навч. посібник Експериментальна механіка матеріалів: Ч. 1: Силові фактори. Ізотропні матеріали (Лаб. практикум) (О. Андрейків, С. Штаюра, 2004).
Гол. напрями наук. досліджень: механіка деформівних тв. тіл з дефектами типу тріщин; тріщиностійкість матеріалів; водневе матеріалознавство; діагностика матеріалів і елементів конструкцій, зокр., методи акуст. емісії в дослідженнях процесів руйнування. Опубл. монографію Оцінка об’ємної пошкодженості матеріалів методом акустичної емісії (В. Скальський, О. Андрейків, 2006).
За час існування філії каф. механіки викладали акад. В. Панасюк; чл.-кор., проф. О. Андрейків, О. Романів; проф. Ю. Бабей, Р. Мелехов, Г. Никифорчин, М. Саврук, В. Скальський, М. Стадник, В. Широков, В. Федірко; с.н.с. П. Витвицький, В. Голубець, В. Зазуляк, Ю. Зима, О. Осташ, О. Радкевич, М. Стащук, С. Ярема.