Кафедра механіки

Ваша одинока честь, Ваш одинокий обов’язок, як студентів університета, здобувати знанє, науку для несеня користи і освіти своєму народови. (Іван Франко)
Прогрес полягає не у заміні неправильної теорії правильною, а в заміні одної неправильної теорії на іншу неправильну, але уточнену. (Стівен Гокінґ – британський фізик)
Усякій істині властива одна мить торжества між нескінченністю, коли її вважають неправильною, нескінченністю, коли її вважають тривіальною. (Анрі Пуанкаре – французький математик і фізик)

Механічна лабораторія кафедри механіки

Створена з ініціативи зав. каф. теорії пружності проф. Г. Савіна 1949 як навч.-наук. підрозділ каф. (до 1960 мала назву лаб. теорії пружності). Очолювали лаб. С. Грач (1950—59), В. Базікайло (1959-62), Є. Ніколін (1962-69), В. Флячок (1969-77), Ю. Сорокатий (1977-84), Я. Дуліпа (1984-90), В. Онищук (1991-2001), А. Юрчишин (з 2001).
У 50-х рр. у лаб. досліджували концентрацію напружень біля підкріплених отворів у тонких пластинах за допомогою методів тензометрування; у 60-х рр. лаб. забезпечувала експеримент. підтримку госп. договору з КБ з-ду “Кінескоп” з оптимізації напружено-деформованого стану в колбах кінескопів за наявності локальних неоднорідностей. На початку 70-х рр. досліджувались особливості втомного руйнування з урахуванням дії агресивного середовища, а також фотопружного дослідження концентрації напружень у пластинах з вирізами різної форми. Комплектацію матеріальної бази лаб. та розробку приладів і лаб. робіт у той час виконував В. Базікайло (1955-85); аналітичні роботи виконували А. Слєзкінцев, Л. Жидков, О. Хариш, М. Драган.
У 1975-85 розвивалися методи фотопружності та каустик стосовно визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень біля тріщин та жорстких включень; 1985-95 проводилися експерименти з технології пневмоформування оболонкових елементів конструкцій; з 2000 відпрацьовується технологія виготовлення екологічно чистих паливних брикетів з відходів промисловості та с/г.
Лаб. є осн. структурним елементом каф. механіки, в якому зосереджені преси та універсальні розривні машини з гідравлічним приводом, полярископи, поляризаційно-оптичні установки, лазери, осцилографи, комп’ютери, засоби вимірювання та інше устаткування для виготовлення зразків з епоксидної смоли та механічних випробувань матеріалів; дослідження напруженого стану елементів конструкцій, власних коливань. Тут зберігаються зразки, технічна документація та спеціальна література з експериментальних досліджень тощо.
Лабораторія складається з лаб. динамічних машин (опір матеріалів), лаб. фотопружності, лаб. теоретичної механіки, лаб. статичного тензометрування, лаб. динамічного тензометрування, обчислювальної лаб., які підтримують експериментальну частину у викладанні загальних курсів (теоретична механіка, опір матеріалів) та виконання програми лабораторії спеціалізації, експериментальну, технічну та навчально-методичну підтримку студентів під час написання ними курсових і дипломних робіт. Лаб. використовують аспіранти, викладачі та співробітники каф. механіки для своїх наук. досліджень. Отримані в лаб. дослідні дані були покладені в основу дисерт. робіт С. Грача, Є. Ніколіна, О. Думанського, Ю. Сорокатого. Тут викон. експерим. дослідження на замовлення інших ф-тів ун-ту, наук. ін-тів, заводів, обгрунтовуються експертні оцінки для судів, митниці тощо. Крім співроб. каф. механіки аналіт. роботи і наук. дослідження виконують інж. І. Підстригач, В. Драпака, І. Звізло, Р. Хомич.