Кафедра механіки

Ваша одинока честь, Ваш одинокий обов’язок, як студентів університета, здобувати знанє, науку для несеня користи і освіти своєму народови. (Іван Франко)
Прогрес полягає не у заміні неправильної теорії правильною, а в заміні одної неправильної теорії на іншу неправильну, але уточнену. (Стівен Гокінґ – британський фізик)
Усякій істині властива одна мить торжества між нескінченністю, коли її вважають неправильною, нескінченністю, коли її вважають тривіальною. (Анрі Пуанкаре – французький математик і фізик)

Навчання

Нормативні дисципліни 2015/2016 навчального року
Назва курсуСеместрГрупа*Лектор
Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР, напрям підготовки 6.040202 МЕХАНІКА,
форма навчання ДЕННА
Теоретична механікаII, III, IVМТх-11
МТх-21
Доц. Слободян М.С.
 Проф. Опанасович В.К. 
Опір матеріалівIII, IVМТх-21Проф. Опанасович В.К.
Тензорний аналізIIIМТх-21Доц. Кузь І.С.
Механіка суцільного середовищаIV, V, VIМТх-21
МТх-31
Доц. Галазюк В.А.
Доц. Турчин І.М.
Лабораторії спеціалізаціїV, VI, VII, VIIIМТх-31
МТх-41
Доц. Кузь І.С.
Проф. Опанасович В.К.
Теорії міцностіVIМТх-31Проф. Андрейків О.Є.
Пакети прикладних програмVIIIМТх-41Доц. Слободян М.С.
Комп’ютерна механіка композитівVIIМТх-41Доц. Кузь І.С.
Математичне моделювання механічних процесів і системVIIIМТх-41Проф. Опанасович В.К.
Основи наукових досліджень та менеджментуVIIIМТх-41Проф. Сулим Г.Т.
Основи біомеханікиVIIIМТх-41Доц. Турчин І.М.
Фізико-хімічна механіка матеріалівVIIМТх-41Проф. Андрейків О.Є.
Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР, напрям підготовки 6.040201 МАТЕМАТИКА,
форма навчання ДЕННА
Теоретична механікаVI, VII МТм-31-33 
МТм-41-43
Доц. Кузь І.С.
Доц. Слободян М.С.
Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР, напрям підготовки 6.040205 СТАТИСТИКА,
форма навчання ДЕННА
Теоретична механікаVI, VIIМТс-31
МТс-41
Доц. Слободян М.С.
Доц. Кузь І.С.
Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР, напрям підготовки 6.040201 МАТЕМАТИКА,
форма навчання ЗАОЧНА
Теоретична механікаVIII, IXМТм-41з
МТм-51з
Доц. Слободян М.С.
Освітньо-кваліфікаційний рівень МАГІСТР, спеціальність 8.04020201
ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, форма навчання ДЕННА
Втомне руйнування матеріалівIXМТх-51Проф. Андрейків О.Є.
Динаміка та міцність машинIXМТх-51Проф. Опанасович В.К.
Наукові основи енергоощадних технологійIXМТх-51Доц. Галазюк В.А.
Мораль та етика вченогоIXМТх-51Проф. Сулим Г.Т.
Комп’ютерна графікаXМТх-51Доц. Слободян М.С.
Механіка сповільненого руйнування конструкційXМТх-51Проф. Андрейків О.Є.
Науковий семінарXМТх-51Проф. Андрейків О.Є.
Психологічні особливості наукової роботи та наукових працівниківXМТх-51Проф. Сулим Г.Т.
* Факультет механіко-математичний.

Дисципліни вільного вибору студентів та дисципліни спеціалізацій 2015/2016 навчального року
Назва курсуСеместрГрупа*Лектор
Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР, напрям підготовки 6.040202 МЕХАНІКА,
форма навчання ДЕННА
Біоматеріали (скачати)V   МТх-31      Проф. Никифорчин Г.М.   
Механіка деформівного твердого тіла (скачати)VIМТх-31Проф. Сулим Г.Т.
Теорія пружності i пластичності (скачати)VII, VIIIМТх-41Проф. Сулим Г.Т.
Корозія металів (скачати)VIIIМТх-41Проф. Никифорчин Г.М.
Освітньо-кваліфікаційний рівень МАГІСТР, спеціальність 8.04020201
ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, форма навчання ДЕННА
Лабораторії спеціалізації з методів механіки руйнування (скачати)IXМТх-51Проф. Никифорчин Г.М.
Термомеханіка (скачати)IXМТх-51Доц. Турчин І.М.
Оцінка циклічної міцності конструкційних
елементів
(скачати)
XМТх-51Проф. Андрейків О.Є.
Реологія композиційних елементів (скачати)XМТх-51Доц. Кузь І.С.
* Факультет механіко-математичний.