Кафедра механіки

Ваша одинока честь, Ваш одинокий обов’язок, як студентів університета, здобувати знанє, науку для несеня користи і освіти своєму народови. (Іван Франко)
Прогрес полягає не у заміні неправильної теорії правильною, а в заміні одної неправильної теорії на іншу неправильну, але уточнену. (Стівен Гокінґ – британський фізик)
Усякій істині властива одна мить торжества між нескінченністю, коли її вважають неправильною, нескінченністю, коли її вважають тривіальною. (Анрі Пуанкаре – французький математик і фізик)

Науково-дослідний сектор (НДС) кафедри механіки

Утвор. 1958 з ініціативи зав. каф., проф. М. Шереметьєва. Викон. дослідження з держбюджетної та госпдоговірної наук. тематики. Серед замовників досліджень промисл. та наук. установи, конструкторські бюро заводів, зокр., ЦНДІТМаш СРСР, ІПМаш АН України, Ін-т електрозварювання ім. Патона, ВО “Кристал”, Бориславська філія НДІ Хлорпроект, ФМІ АН України, ІППММ АН України, КБ з-ду “Кінескоп”, ГСКТБ по хім. захисту с/г рослин та ін.
На початку 60-х рр. співроб. каф. та НДС викон. великий госп. договір з КБ з-ду “Кінескоп” по розрахунку, аналізу технології виготовлення, оптимізації конструктивних параметрів і технологічних режимів для круглих метало-скляних кінескопів. Договір був викликаний великою часткою браку екранів телевізорів як на стадії їх виготовлення, так і під час експлуатації телевізорів (екрани давали тріщини). У результаті проведених досліджень і запропонованих практ. рекомендацій брак екранів телевізорів істотно зменшився (М. Шереметьєв, Я. Підстригач, С. Ярема, Д. Хлєбніков, Б. Пелех, Є. Лунь, В. Пляцко).
У 1974-80 рр. спільно з ІППММ АН УРСР викон. госп. договір з проблем гідропружності. Про результати робіт доповідали на численних міжнар., всесоюзн. та всеукр. нарадах і конференціях. Вже з 1978 почали виходити наук. праці з питань розсіяння звукових імпульсів на акустично м’яких, жорстких та пружних тілах. Досліджувалося також випромінювання звукових хвиль порожнистою та заповненою пружною сферою, сферичн. оболонкою (Д. Гриліцький, Б. Гайвась, Г. Гурняк, М. Дзюбачик, Н. Здеорук, О. Когут, В. Онищук, Ю. Пир’єв, О. Піддубняк, Я. Підстригач, В. Пороховський, Г. Сулим та ін.).
Керівниками тем були М. Шереметьєв, Д. Гриліцький, Г. Сулим, В. Галазюк, О. Євтушенко, Р. Мокрик та ін.
Співроб. НДС займалися вивченням хвильових процесів у пружних середовищах з ускладненими фіз.-мех. властивостями; оптимального формування зварних швів корпусів атомних реакторів; міцністю і надійністю нафто- і газогонів; розв’язанням термопружних контактних задач у трибології з напружено-деформованим станом шаруватих структур і з тріщинами та ін. Опубл. бл. 200 наук. праць, зокр., Термопружні контактні задачі в трибології (Гриліцький Д.; К., 1996); Поширення хвиль у пружніх середовищах з урахуванням зв’язаності фізико-механічних полів (Пир’єв Ю.; Львів, 1998). За результатами наук. досліджень захищено 4 докт. і 12 канд. дисертацій. Крім співроб. каф. та НДЛ-61 у роботі НДС брали участь науковці та інженери: О. Євтушенко, Я. Коляно, А. Копець, П. Краснюк, Р. Кульчицький-Жигайло, В. Новосад, Ю. Мандзик, І. Оліярник, В. Онишкевич, І. Панасюк, В. Паук, Ю. Пир’єв, Й. Піскозуб, Ю. Сорокатий, І. Турчин, Л. Тисовський, О. Уханська, Л. Хомляк, А. Чумак, І. Шацький, С. Сіверс, І. Підстригач, В. Драпака, Я. Дуліпа та ін. НДС каф.  механіки відіграє важливу роль у проведенні наук. досліджень і в навч. процесі.