Кафедра механіки

Ваша одинока честь, Ваш одинокий обов’язок, як студентів університета, здобувати знанє, науку для несеня користи і освіти своєму народови. (Іван Франко)
Прогрес полягає не у заміні неправильної теорії правильною, а в заміні одної неправильної теорії на іншу неправильну, але уточнену. (Стівен Гокінґ – британський фізик)
Усякій істині властива одна мить торжества між нескінченністю, коли її вважають неправильною, нескінченністю, коли її вважають тривіальною. (Анрі Пуанкаре – французький математик і фізик)

Аспірантура

Першій рік навчання

Лисик Адріана Романівна - наук. керівник член-кор. НАН України, проф., д-р техн. наук Андрейків О.Є.
Ярема Євген Богданович - наук. керівник проф., д-р фіз.-мат. наук Опанасович В.К.

Другий рік навчання

Хома Василь Володимирович - наук. керівник доц., канд. фіз.-мат. наук Турчин І.М.

Третій рік навчання

Томашівський Михайло Миронович - наук. керівник проф., д-р фіз.-мат. наук Сулим Г.Т.
Пиз Назарій Ярославович - наук. керівник доц., канд. фіз.-мат. наук Кузь І.С.