Майже в усіх галузях математики використовують задачі про апроксимацію складних об'єктів простішими. Теорія апроксимації використовує здебільшого наближеня окремих функцій та класів функцій простішими функціями - алгебраїчними поліномами чи (у періодичному випадку) тригонометричними поліномами. У текстах лекцій викладено матеріал щодо наближення неперервних функцій алгебраїчними та тригонометричними поліномами. Виклад матеріалу перших двох розділів запозичений з монографії В.К.Дзядика Введние в теорию равномерного приближения функций полиномами.- М.: Наука. - 1977. - 512 С. У третьому розділі використано результати С.Н.Бернштейна з добре відомого "Собрания сочинений".