Курс теорії функції комплексної змінної є заключним з циклу університетських курсів математичного аналізу. В останні десятиріччя поширилася інша його назва "Комплексний аналіз". Математичний аналіз у дійсній області в основному вивчає неперервно-диференційовні функції на інтервалі. Відповідно, комплексний аналіз вивчає функції, які мають неперервну похідну в певній області комплексної площини,- аналітичні функції. Цей клас функцій значно вужчий від класу функцій, що мають неперервну похідну на інтервалі, і тому аналітичні функції мають багато важливих властивостей, яких не мають функції в дійсній області. З іншого боку, клас аналітичних функцій настільки широкий, що має баготочисельні застосування як в інших розділах сучасної математики, так і безпосередньо в природничих науках. У цьому підручнику викладено курс, який протягом 30 років читали автори у Львівському університеті. У ньому висвітлено всі основні питання програми. Багато важливих питань автори обминули через обмежений час, що виділений на вивчення курсу (70 лекційних і 35 практичних годин). Проте наведено приклади застосувань теорії аналітичних функцій у вищій алгебрі (кілька простих доведень основної теореми алгебри) та в аеродинаміці (формула для підіймальної сили літака). Студент, який вивчить цей курс, зможе працювати з будь-якою спеціальною монографією з комплексного аналізу. Підручник складається з двох частин. Перша з них, що відповідає лекційному курсові, за винятком підрозділу 8.4, є точною копією навчального посібника Гольдберга А.А. і Шеремети М.М. Аналітичні функції.- К.: УМК ВО, 1991.- 116с. Підрозділ 8.4 включений у підручник Шереметою М.М. У другу частину підручника, яку написали Скасків О.Б. і Заболоцький М.В., увійшли вправи, що пропонуються студентам для практичних занять та самостійної роботи. На прикладах вказано методи їх розв'язування. Вправи підібрано відповідно до кожного розділу теоретичного матеріалу підручника. Автори надіються, що підручник буде корисним для студентів усіх математичних спеціальностей університетів та педагогічних інститутів.