Об'єктом вивчення є аналітичні функції, зображені абсолютно збіжними в півплощині рядами Діріхле. Роль рядів Діріхле в аналізі, теорії чисел, теорії диференціальних рівнянь та інших розділах сучасної математики є добре відома. Оскільки ряди Діріхле є прямим узагальненням степеневих рядів, то вони привертали увагу багатьох математиків. Наприкінці XX ст. рядами Діріхле зацікавились ще більше, тому що вийшли в світ добре відомі монографії С.Мандельбройда і А.Леонтьєва. Монографія А.Леонтьєварозкрила розвинений ним напрям теорії аналітичних функцій, який полягає у зображенні аналітичних функцій рядами Діріхле та їхніми узагальненнями. Ще один важливий напрям теорії рядів Діріхле - дослідити властивості функцій, зображених такими рядами. В 70-х роках XX ст. у Львові працювала група математиків, які одержали важливі та цікаві результати про асимптотичне поводження функцій, заданих рядами Діріхле. Деякі з цих результатів увійшли до запропонованого курсу лекцій. У курсі викладено вступ до теорії рядів Діріхле, який в обсязі 32-36 год. читають для студентів, що спеціалізуються з теорії функцій. Для ознайомлення з викладеним матеріалом потрібно знати лише основи комплексного аналізу.