У навчальному посібнику викладено матеріал про асимптотичні властивості абсолютно збіжних в усій комплексній площині рядів Діріхле з невід'ємними зростаючими до нескінченності показниками. Посібник призначено для студентів математичних спеціальностей університетів і педінститутів. Його можуть використати спеціалісти, що займаються теорією аналітичних функцій та її застосуванням.