Одним з найважливіших розділів сучасного комплексого аналізу є теорія цілих функцій. Започаткована ще у 19 ст. К.Вейєрштрассом і Ж. Адамаром ця теорія набула досить стрункого вигляду. Проте багато задач не розв'язано до сьогодні, а під час їх розв'язування, як і в кожній математичній теорії, виникають нові задачі. Загальна теорія цілих функцій добре викладена в монографіях Б.Я. Левіна Распределение корней целых функций. - М.: Гостехиздат.-1956. - 536 С. та А.Ф. Леонтьєва Целые функции. Ряды экспонент. - М.: Наука.- 1983.-176 С. Ці монографії стали бібліографічною рідкістю, тому виникла потреба у написанні невеликого посібника. У ньому розглядається вступ до теорії цілих функцій, який в обсязі 32-36 год. читають для студентів, що спеціалізуються з теорії функцій. Раніше студенти прослухали спецкурси з додатних функцій та рядів Діріхле і знайомі з нескінченними добутками, лічильною функцією послідовності, її показниками збіжності, теорією зростання додатних функцій, формулами Рітта для знаходження R-порядку та R-типу цілого ряду Діріхле.