Загальна теорія аналітичних функцій є одним з основних університетських курсів, які вивчають студенти математичних та інших спеціальностей. Не зважаючи на її завершеність, багато підрозділів цієї теорії вимагають істотних досліджень. Серед них - спеціальні питання теорії цілих і мероморфних функцій, субгармонійних функцій, аналітичних функцій, зображених тими чи іншими рядами та інтегралами. Вивчення таких класів аналітичних функцій часто зводиться до вивчення властивостей додатних функцій. У текстах лекцій викладено матеріал про властивості додатних функцій, який використовуватиметься у спецкурсах з теорії цілих, мероморфних функцій та рядів Діріхле.