Шеремета Мирослав Миколайович

Дата народження - 01.03.1943
Науковий ступінь - доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання - професор (з 1989 р.)
Завідувач кафедрою ТФТЙ (з 1992 р.)
Працює викладачем з 1967 р.
Електронна адреса - m.m.sheremeta@gmail.com

Підготував 22 кандидата наук, з них 5 докторів. Перший президент Львів. регіон. матем. т-ва (1989–92), гол. ред. ж. “Матем. студії” (1997), голова спеціаліз. вченої ради з захисту дис. Львів. ун-ту (1991). Сорос. проф. (1994). Відмінник освіти України (1998), засл. проф. Львів. ун-ту (2003). Лауреат премії ім. М.М.Крилова НАН України (2005), заслужений діяч науки і техніки України (2011).

Список наукових публікацій:

 1. Шеремета М.М. Про зв'язок між ростом функції, аналітичної в крузі, і модулями коефіцієнтів її ряду Тейлора // Вісник Льв. у-ту, сер. мех.-мат.- 1965.- Вип.2.- С.101-110.
 2. Шеремета М.Н. О связи между ростом функции, аналитической в круге, и модулями коэффициентов ее ряда Тейлора // ДАН УССР, сер.А.- 1966. - № 6.- С. 729-732.
 3. Шеремета М.Н. О связи между ростом максимума модуля целой функции и модулями коэффициентов ее степенного разложения // Изв. вузов. Матем.- 1967.- № 2.- C.100-108.
 4. Шеремета М.Н. О связи между ростом целых или аналитических в круге функций нулевого порядка и коэффициентами их степенных разложений // Изв. вузов. Матем.- 1968.- № 6.- C.115-121.
 5. Шеремета М.Н. Асимптотическое поведение функций типа Миттаг-Леффлера и их приложение // Изв. АН Арм ССР.- 1969.- Т.4, № 2.- С.142-148.
 6. Шеремета М.Н. О степенных рядах целых функций с исключительными значениями // Изв. вузов. Матем.- 1970.- № 10.- C.92-100.
 7. Шеремета М.Н. Асимптотическое поведение функций типа Миттаг-Леффлера и их приложение, I // Теория функций, функц. анализ и их прилож.- 1970.- Вып.10.- С.97-111.
 8. Шеремета М.Н. Асимптотическое поведение функций типа Миттаг-Леффлера и их приложение, II // Теория функций, функц. анализ и их прилож.- 1971.- Вып.11.- С.41-54.
 9. Шеремета М.Н. О лакунарных рядах целых функций // ДАН УССР, сер. А.- 1971.- № 10.- С.894-898.
 10. Шеремета М.М. Про лакунарні степеневі ряди аналітичних в крузі функцій // Вісник Льв. ун-ту, сер. мех.-мат.- 1971.- Вип.6.- С.28-36.
 11. Гольдберг А.А., Шеремета М.М. Про нерухомі точки цілих функцій // Вісник Льв. ун-ту, сер. мех.-мат.- 1971.- Вип.6.- С.5-8.
 12. Шеремета М.Н. О коэффициентах степенных разложений целых функций // Тезисы докл. Всесоюзн. конф. по ТФКП.- Харьков.- 1971.- С.238-239.
 13. Шеремета М.Н. Об одном неравенстве для целых функций // Укр. мат. ж.- 1972.- Т.24, № 1.- С.848-853.
 14. Шеремета М.Н. О коэффициентах степенных разложений целых функций, I // Теория функций, функц. анализ и их прилож.- 1972.- Вып.16.- С.41-44.
 15. Шеремета М.Н. О коэффициентах степенных разложений целых функций, II // Теория функций, функц. анализ и их прилож.- 1973.- Вып.17.- С.64-71.
 16. Шеремета М.Н. Oб одном свойстве целых функций с вещественными тейлоровскими коэффициентами // Мат. заметки.- 1975.- Т.18, № 3.- C.395-402.
 17. Шеремета М.Н. О принадлежности целых характеристических функций вероятностных законов классу сходимостти // ДАН УССР, сер. А.- 1975.- № 8.- С. 696-698.
 18. Винницкий Б.В., Шеремета М.Н. Асимптотика коэффициентов рядов Дирихле, представляющих целые функции // Укр. мат. ж.- 1975.- Т.27, № 2.- С.147-157.
 19. Пьяныло Я.Д., Шеремета М.Н. О росте целых функций, представленных рядами Дирихле // Изв. вузов. Матем.- 1975.- № 10.- C.91-93.
 20. Шеремета М.Н. О k -логарифмической плотности последовательности и ее применение к целым функциям, I // Теория функций, функц. анализ и их прилож.- 1976.- Вып.25.- С.131-142.
 21. Шеремета М.Н. О k -логарифмической плотности последовательности и ее применение к целым функциям, II // Теория функций, функц. анализ и их прилож.- 1976.- Вып.25.- С.142-156.
 22. Шеремета М.Н. Рост в угле целых функций, заданных лакунарными степенными рядами // ДАН СССР.- 1977.- Т.236, № 3.- C.558-560.
 23. Шеремета М.Н. Коэффициентная квазиплотность целых функций, имеющих дефектные значения // Изв. вузов. Матем.- 1977.- № 9.- C.100-107.
 24. Винницкий Б.В., Шеремета М.Н. О коэффициентах ряда Дирихле, задающего целую функцию // Укр. мат. ж. - 1977.- Т.29, № 2.- С.232-237.
 25. Шеремета М.Н. Метод Вимана-Валирона для целых функций, заданных рядами Дирихле // ДАН СССР.- 1978.- Т.238, № 6.- C.1307-1309.
 26. Кондратюк А.А., Шеремета М.Н. Асимптотика одного класса целых функций с трансфинитно измеримой плотностью нулей // Теория функций, функц. анализ и их прилож.- 1978.- Вып.30.- С.67-71.
 27. Шеремета М.Н. О целых функциях, представленных рядами Дирихле // Изв. вузов. Матем.- 1978.- № 3.- C.90-98.
 28. Шеремета М.Н. Метод Вимана-Валирона для целых функций, заданных рядами Дирихле // ДАН СССР.- 1978.- Т.240, № 5.- C.1036-1039.
 29. Шеремета М.Н. Метод Вимана-Валирона для рядов Дирихле // Укр. мат. ж.- 1978.- Т.30, № 4.- С.488-497.
 30. Галь Ю.М., Шеремета М.Н. О росте аналитических в полуплоскости функций, заданных рядами Дирихле// ДАН УССР, сер. А.- 1978.- № 12.- С.1065-1067.
 31. Шеремета М.Н. Рациональная аппроксимация на [0,+) целых функций произвольного роста с неотрицательными тейлоровскими коэффициентами // Укр. мат. ж.- 1979.- Т.31, № 3.- С.303-311.
 32. Шеремета М.Н. Применение метода Вимана-Валирона к рядам Дирихле // ДАН УССР, сер. А.- 1979.- № 3.- С.179-182.
 33. Іванюк М.В., Шеремета М.М. Раціональна апроксимація на [0,1) цілих функцій з невід'ємними тейлоровськими коефіцієнтами // Вісник Льв. ун-ту, сер. мех. -мат.- 1979.- Вип.14.- С.24-28.
 34. Скасків О.Б., Шеремета М.М. Про задачу Абеля-Гончарова для цілих функцій, заданих лакунарними рядами // Вісник Льв. ун-ту, сер. мех.-мат.- 1979.- Вип.14.- С.21-24.
 35. Шеремета М.Н. Аналоги теоремы Вимана для рядов Дирихле // Мат. сборник.- 1979.- Т.110, № 1.- С.102-116.
 36. Шеремета М.Н. Асимптотические свойства целых функций, заданных рядами Дирихле, и их производных // Укр. мат. ж.- 1979.- Т.31, № 6.- С.723-730.
 37. Шеремета М.Н. О свойствах целых функций, заданных рядами Дирихле, и их производных // ДАН УССР, сер. А.- 1979.- № 12.- С.992-995.
 38. Гольдберг А.А., Шеремета М.Н. О хребтовости суперпозиции целой функции и экспоненциального многочлена // ДАН Арм ССР.- 1979.- Т.69, № 3.- С.129-134.
 39. Шеремета М.Н. О k-логарифмической плотности последовательности и ее применении к целым функциям, III // Теория функций, функц. анализ и их прилож.- 1980.- Вып.33.- С.135-141.
 40. Шеремета М.Н. О росте в угле целых функций, заданных лакунарными степенными рядами // Сиб. мат. ж.- 1980.- Т.21, № 3.- C.197-208.
 41. Sheremeta M.N. A conjecture of Erdos and Reddy and the rational approximation of Mittag-Leffler type function // Analysis Math.- 1980.- V.6, F.1.- P.51-55.
 42. Шеремета М.М. Асимптотичні властивості цілих функцій повільного зростання, заданих рядами Діріхле // Вісник Льв. у-ту, сер. мех.-мат.- 1981.- Вип.18.- С.74-75.
 43. Шеремета М.М. Про дійсні значення цілих функцій // Вісник Льв. ун-ту, сер. мех.-мат.- 1981.- Вип.18.- С.75-76.
 44. Шеремета М.Н. О целых хребтовых функциях // Изв. вузов. Матем.- 1981.- № 4.- C.56-63.
 45. Шеремета М.Н. Рост в полосе целых функций, представленных рядами Дирихле // Изв. АН СССР, сер. мат.- 1981.- Т.45, № 3.- C.676-687.
 46. Шеремета М.Н. О максимальном члене и центральном индексе степенного разложения аналитической в круге функции // Укр. мат. ж.- 1981.- Т.33, № 6.- С.846-848.
 47. Шеремета М.Н. Асимптотика целых функций, заданных рядами Дирихле и удовлетворяющих дифференциальному уравнению первого порядка с экспоненциальными коэффициентами // Диф. уравнения.- 1981.- Т.17, № 6.- C.1139-1142.
 48. Шеремета М.М. Про зростання аналітичних функцій // Вісник Льв. у-ту, сер. мех. -мат. - 1982.- Вип.20.- С.11-13.
 49. Шеремета М.Н. Коэффициентная квазиплотность и полнота системы производных целой функции экспоненциального типа // Изв. вузов. Матем.- 1982.- № 12.- C.80-81.
 50. Шеремета М.Н. Об одной теореме Пойа // Укр. мат. ж.- 1983.- Т.35, № 1.- С.119-124.
 51. Шеремета М.Н. О росте на действительной оси целой функции, представленной рядом Дирихле // Мат. заметки.- 1983.- Т.33, № 2.- C.235-245.
 52. Шеремета М.Н. О скорости сходимости частных сумм целого ряда Дирихле // Теория функций, функц. анализ и их прилож.- 1983.- Вып.40.- С.141-145.
 53. Шеремета М.М. Раціональна апроксимація цілих функцій швидкого зростання // Вісник Льв. ун-ту, сер. мех.-мат.- 1983.- Вип.21.- С.10-12.
 54. Шеремета М.Н. Применение метода Вимана-Валирона к рациональной аппроксимации целых функций // Теория функций и приближений. Тр. Сарат. зимн. шк. 24 янв.- 5 февр. 1982г.- Межвуз. научн. сб.: Изд. Сарат. у-та.- 1983.- Ч. 1. С.175-180.
 55. Шеремета М.Н. Усиление теоремы Бореля и его приложение // Теория функций, функц. анализ и их прилож.- 1985.- Вып.43.- С.132-136.
 56. Шеремета М.М. Аналоги теореми Бореля для аналітичних функцій // Вісник Льв. ун-ту, сер. мех.-мат.- 1985.- Вип.24.- С.32-33.
 57. Галь Ю.М., Шеремета М.Н. Принадлежность аналитических функций классу сходимости // ДАН УССР, сер. А.- 1985.- № 7.- С.11-14.
 58. Шеремета М.Н. О целых функциях с вещественными тейлоровскими коэффициентами // Укр. мат. ж.- 1985.- Т.37, № 6.- С.786-787.
 59. Кузык А.Д., Шеремета М.Н. Целые функции ограниченного l-распределения значений // Мат. заметки.- 1986.- Т.39, № 1.- C.3-13.
 60. Шеремета М.Н. О максимальном члене абсолютно сходящегося в полуплоскости ряда Дирихле // Изв. вузов. Матем.- 1986.- № 4.- C.64-67.
 61. Скаскив О.Б., Шеремета М.Н. Об асимптотическом поведении целых рядов Дирихле // Мат. сборник.- 1986.- Т.131, № 3.- С.385-402.
 62. Шеремета М.Н. Об эквивалентности логарифмов максимума модуля и максимального члена целого ряда Дирихле // Мат. заметки.- 1987.- Т.42, № 2.- C.215-226.
 63. Шеремета М.Н. Теоремы единственности для целых рядов Дирихле // Изв. вузов. Матем. - 1987.- № 7.- C.3-16.
 64. Скаскив О.Б., Шеремета М.Н. Об асимптотическом поведении целых рядов Дирихле // Исслед. по компл. анализу.- Сб. статей.- Уфа: БФ АН СССР.- 1987.- С.206-217.
 65. Шеремета М.Н. Эквивалентность логарифмов максимума модуля и максимального члена целого ряда Дирихле // В кн.: Актуальные вопросы теории функций.- Ростов-на-Дону: Изд. Рост. ун-та.- 1987.- С.39-43.
 66. Шеремета М.Н. Об асимптотическом поведении целых рядов Дирихле // Тр. Всесоюзн. симпоз. по теории функций и прибл.- Уфа.- 1987.- С.180-181.
 67. Хом'як М.М., Шеремета М.М. Про цілі ряди Діріхле скінченного R-порядку // Вісник Льв. ун-ту, сер. мех.-мат.- 1987.- Вип.28.- С.39-41
 68. Шеремета М.Н. О производной целой функции // Укр. мат. ж.- 1988.- Т.40, № 2.- С.219-224.
 69. Шеремета М.Н. О производной целого ряда Дирихле // Мат. сборник.- 1988.- Т.137, № 1.- С.128-139.
 70. Кузык А.Д., Шеремета М.Н. Целые функции ограниченного l-индекса // ДАН УССР, сер. А.- 1988.- № 6.- С.16-17.
 71. Шеремета М.Н. О максимуме модуля и максимальном члене целого ряда Дирихле // Теория функций и приближений. Тр. 3-ей Сарат. зимн. шк. 27 янв.- 7 февр. 1986 г.- Межвуз. научн. сб.: Изд. Сарат. у-та.- 1988.- ч.3. С.80-82.
 72. Гузар В.І., Шеремета М.М. Про деякі класи додатних функцій // Вісник Льв. ун-ту, сер. мех.-мат.- 1988.- Вип.30.- С.24.
 73. Галь Ю.М., Шеремета М.Н. Об одном классе целых функций // ДАН УССР, сер.А.- 1989.- № 4.- С.33-34.
 74. Шеремета М.Н. О некоторых классах аналитических в круге функций // Изв. вузов. Матем.- 1989.- № 5.- C.11-14.
 75. Кузык А.Д., Шеремета М.Н. Целые функции ограниченного l-индекса. - Львов: Госуниверситет.- 1988.- 25 с.- Рукоп. деп. в УкрНИИНТИ 31.01.1989 г., № 440-Ук89.
 76. Шеремета М.Н. О максимуме модуля и максимальном члене целого ряда Дирихле // Тр. Всесо-юзн. шк.-конф. "Соврем. пробл. теории функций" (19-29 мая 1989г., Баку).- Баку.- 1989.- С.107-108.
 77. Шеремета М.Н. О скорости сходимости частных сумм целого ряда Дирихле с положительными коэффициентами // Тр. Всесоюзн. шк. "Теория. прибл. функций" (31 авг. - 8 сент. 1989 г., Луцк).- Киев: ИМ АН УССР.- 1989.- С.164-165.
 78. Шеремета М.Н. Целые функции ограниченного l-индекса // Тез. докл. респ. совещ.-сем. по компл. анализу и прикл. пробл. управления (24 cент.- 4 окт. 1989 г., Алушта).- Киев: ИМ АН УССР.- 1989.- С. 45.
 79. Абурабі Ш., Шеремета М.М. Цілі функції обмеженого l-M-індексу // Доп. АН УРСР. Сер. А.- 1989. № 11.- C.3-5.
 80. Шеремета М.Н. О росте аналитических функций // Укр. мат. ж.- 1990.- Т.42, № 5.- С.468-473.
 81. Шеремета М.Н. О полной эквивалентности логарифмов максимума модуля и максимального члена целого ряда Дирихле // Мат. заметки.- 1990.- Т.47, № 6.- C.119-123.
 82. Шеремета М.Н. Об l-индексе и l-распределении значений целых функций // Изв. вузов. Матем.- 1990.- № 2.- C.94-95.
 83. Шеремета М.Н. Двучленная асимптотика целых рядов Дирихле // Теория функций, функц. анализ и их прилож.- 1990.- Вып.54.- С.16-25.
 84. Кузык А.Д., Шеремета М.Н. О целых функциях, удовлетворяющих линейным дифференциальным уравнениям // Диф. уравнения.- 1990.- Т.26, № 10.- С.1716-1722.
 85. Волковыский Л.И., Еременко А.Э., Кондратюк А.А., Левин Б.Я., Мергелян С.Н., Островский И.В., Хавинсон С.Я., Шеремета М.Н. Гольдберг Анатолий Асирович (к шестидесятилетию со дня рождения) // Успехи мат. наук.- 1990.- Т.45, № 5.- C.201-203.
 86. Абураби Ш., Шеремета М.Н. Целые функции ограниченного l-M-индекса.- Львов: Госуниверситет.- 1989.- 30 с.- Рукоп. деп. в УкрНИИНТИ 13.12.1989 г., № 2864-Ук89.
 87. Шеремета М.Н. О целых функциях с однолистными в круге производными // Укр. мат. ж.- 1991.- Т.43, № 3.- С.400-406.
 88. Sheremeta M.N. On the convergence rate of the partial sums of positive Dirichlet series // Analysis Math.- 1991.- V.17.- P.47-54.
 89. Гольдберг А.А., Шеремета М.М. Аналітичні функції.- К.: УМК ВО.- 1991.- 116 с.
 90. Шеремета М.Н. Максимум модуля и максимальный член целого ряда Дирихле // Тезисы докл. Всесоюзн. шк. "Теория потенциалов" (26 июня- 3 июля 1991 г., Кацивели).- Киев: ИМ АН УССР.- 1991.- С.35-36.
 91. Кузык А.Д., Шеремета М.Н. О логарифмической производной и нулях целой функции ограниченного l-индекса // Сиб. мат. ж.- 1992.- Т.33, № 2.- С.142-150.
 92. Шеремета М.Н. О соотношениях между максимальным членом и максимумом модуля целого ряда Дирихле // Мат. заметки.- 1992.- Т.51, № 5.- C.141-148.
 93. Шеремета М.М. Про співвідношення між максимумом модуля і максимальним членом цілого ряду Діріхле // Мат. студії.- 1992.- Вип.1.- С.33-43.
 94. Шеремета М.Н. Производные Гельфонда-Леонтьева и аналитическое продолжение функций // Тези Міжнар. мат. конф., присвяч. 100-річчю народж. С. Банаха (6-8 травня 1992 р., Львів).- Львів: Львів. ун-т.- 1992.- С.76.
 95. Шеремета М.Н. О целых функций и рядах Дирихле ограниченного l-индекса // Изв. вузов. Матем.- 1992.- № 9.- C.81-87.
 96. Епифанов О.В., Ильин В.А., Никольский С.М., Седлецкий А.М., Ульянов П.Л., Шеремета М.Н. Коробейник Юрий Федорович (к шестидесятилетию со дня рождения) // Успехи мат. наук.- 1992.- Т.47, № 5.- C.199-200.
 97. Гольдберг А.А., Шеремета М.Н. Об аналитическом продолжении на всю плоскость аналитических в единичном круге функций // Теория функций, функц. анализ и их прилож.- 1993.- Вып.58.- С.21-30.
 98. Шеремета М.Н. Рост одного класса целых функций // Теория функций, функц. анализ и их прилож.- 1993.- Вып. 58.- С.121-125.
 99. Шеремета М.Н. Об одном свойстве целых рядов Дирихле с убывающими коэффициентами // Укр. мат. ж.- 1993.- Т.45, № 6.- С.843-853.
 100. Шеремета М.М. Спростування однієї гіпотези Шаха про однолисті функції // Мат. студії.- 1993.- Вип. 2.- С.46-48.
 101. Строчик С.М., Шеремета М.М. Аналітичні в крузі функції обмеженого l-індексу // Доп. НАН України, сер. А.- 1993.- № 1.- С.19-22.
 102. Бордуляк М.Т., Шеремета М.М. Обмеженість l-індексу цілої функції багатьох змінних // Доп. НАН України, сер. А.- 1993.- № 9.- С.10-13.
 103. Шеремета М.М. Цілі ряди Діріхле.- К.: ІСДО.- 1993.- 168с.
 104. Бордуляк М.Т., Шеремета М.М. Про цілі функції обмеженого індексу і регулярного зростання // Тези допов. Міжнар. математ. конфер., присвяч. памяті Г. Гана (10-15 жовтня 1994 р., Чернівці).- Чернівці: Рута.- 1994.- С.156.
 105. Шеремета М.М. Про одне співвідношення між максимумом модуля і максимальним членом цілого ряду Діріхле // Мат. студії.- 1994.- Вип.3.- С.61-66.
 106. Гольдберг А.А., Шеремета М.Н. О существовании целой трансцендентной функции ограниченного l-индекса // Мат. заметки.- 1995.- Т.57, № 1.- C.125-129.
 107. Шеремета М.Н. О поведении максимума модуля целого ряда Дирихле вне исключительного множества // Мат. заметки.- 1995.- Т.57, № 2.- C.283-296.
 108. Шеремета М.М. Про радіуси однолистості похідних Гельфонда-Леонтьєва // Укр. мат. ж.- 1995.- Т.47, № 3.- С.390-393.
 109. Притула Я.Я., Фединяк С.І., Шеремета М.М. Зростання рядів Діріхле. - Львів: ІППММ ім. Я. Підстригача НАН України.- 1995.- 30 с.- Препринт №18-95.
 110. Бордуляк М.Т., Шеремета М.М. Про існування цілих функцій обмеженого l-індексу // Матеріали Міжнар. мат. конф., присвяч. пам'яті Г. Гана.- Чернівці: Рута.- 1995.- С.310-321.
 111. Шеремета М.Н. О целых функциях типа синуса // Тез. докл. шк.-конф. "Теория функций и ее прилож." (15-22 июня 1995 г., Казань).- Казань: Изд. Каз. фонда "Математика".- 1995.- С.74.
 112. Sheremeta M.M. On the second term of asymptotic behaviour of entire Dirichlet series // J. Analysis.- 1995.- V.3.- P.213-218.
 113. Sheremeta M.M. On Gelfond-Leont'ev operators and analytic continuation of functions // Function spaces, differential operators and nonlinear analysis.- Paseky, Krkonose (Giant Mountains), September 3-9, 1995.- Abstracts.- Mat. Inst. Acad. Sci.- Prague.- 1995.- P.18-19.
 114. Шеремета М.М. Про власні значення оператора Фредгольма // Укр. мат. ж.- 1996.- Т.48, № 1.- С.116-123.
 115. Шеремета М.М. Уточнення однієї теореми Фріке // Укр. мат. ж.- 1996.- Т.48, № 3.- С.412-417.
 116. Бордуляк М.Т., Шеремета М.Н. О существовании целых функций ограниченного l-индекса и l-регулярного роста // Укр. мат. ж.- 1996.- Т.48, № 9.- С.1166-1182.
 117. Винницький Б.В., Шеремета М.М. Про одне інтегральне перетворення типу Бореля-Леонтьєва і його застосування // Збірн. наук. праць "Мат. методи в наук.-техн. дослідженнях".- К.: ІМ НАН України.- 1996.- С.46-54.
 118. Боднар Р.Д., Шеремета М.М. Раціональна апроксимація на [0,1) аналітичних в крузі функцій // Волинськ. мат. вісник.- 1996.- Т.2.- C.181-183.
 119. Sheremeta M.M. On analytic continuation of power series with the condition on their Gelfond-Leont'ev derivatives // Proc. Conf. held in Paseky nad Jezerou.- 1996.- P.261-265.
 120. Sheremeta M.M. Five open problems in theory of entire function // Matem. Studii.- 1996.- V.6.- P.157-159.
 121. Боднар Р.Д., Шеремета М.М. Про швидкість збіжності часткових сум рядів Діріхле і раціональну апроксимацію аналітичних функцій // Мат. методи та фіз.-мех. поля.- 1996.-Т.39, № 2.- С.116-122.
 122. Sheremeta M.M., Tarasyuk R.I., Zabolotskyi M.V. On asymptotic of entire functions of finite logarithmic order // Мат. физика, анализ, геометрия.- 1996.- Т.3, № 1/2.- C.146-163.
 123. Шеремета М.Н. О степенных рядах с удовлетворяющими специальному условию производными Гельфонда-Леонтьева // Мат. физика, анализ, геометрия.- 1996.- Т.3, №3/4.- C.423-445.
 124. Федыняк С.И., Шеремета М.Н. О производной ряда Дирихле // Mat. modeling and complex anal.- 1996.- V.1.- P.76-78.
 125. Sheremeta M.M. On the asymptotic behaviour of Cauchy-Stieltjes integrals // Matem. Studii.- 1997.- V.7, No.2.- P.175-178.
 126. Шеремета М.М. Інтегральне зображення цілого ряду та його застосування // Інтегральні перетворення та їх застос. до край. задач.- 1997.- Вип.14.- С.251-257.
 127. Sheremeta M.M. On analytic continuation of functions with the condition on their Gelfond-Leont'ev derivatives // Bull. Soc. Sci. et Lettr. Lodz.- 1997.- V.47.- Ser.: R'echerches sur le devormations.- V.24.- P.83-90.
 128. Шеремета М.М. Про аналітичні в крузі функції з однолистими похідними // Мат. методи та фіз.-мех. поля.- 1997.- Т.40, № 4.- С.58-65.
 129. Федыняк С.И., Шеремета М.Н. О производной ряда Дирихле // Cиб. мат. ж.- 1998.- Т.39, № 1.- С.206-223.
 130. Шеремета М.Н. О последовательностях максимальных членов и центральных показателей производных рядов Дирихле // Мат. заметки.- 1998.- Т.63, № 3.- С.457-467.
 131. Притула Я.Я., Шеремета М.Н. Максимум модуля и максимальный член одного класса рядов Дирихле // Изв. вузов. Матем.- 1998.- № 2.- С.77-83.
 132. Шеремета М.Н. О максимальном члене производной ряда Дирихле // Изв. вузов. Матем.- 1998.- № 5.- C.68-72.
 133. Sheremeta M.M. On the growth of entire Dirichlet series // Matem. Studii.- 1998.- V.9, No.2.- P.165-170.
 134. Шеремета М.М. Нерозв'язані задачі в теорії цілих функцій обмеженого l-індексу // Сучасні пробл. матем.: Mатеріали Міжнар. наук. конф. Част. 3.- Київ: ІМ НАН України.- 1998.- С.218-220.
 135. Заболоцький М.В., Шеремета М.М. Повільне зростання аналітичних функцій // Сучасні пробл. матем.: Mатеріали Міжнар. наук. конф. Част.3.- Київ: ІМ НАН України.- 1998.- С.218-220.
 136. Фединяк С.І., Шеремета М.М. Оцінки похідних рядів Діріхле // Вісник Льв. у-ту.- 1998.- Вип.49.- С.80-83.
 137. Заболоцький М.В., Шеремета М.М. Узагальнення теореми Ліндельофа // Укр. мат. ж.- 1998.- T.50, № 9.- C.1177-1192.
 138. Микитюк Л.Я., Шеремета М.М. Про збіжність часткових сум рядів Діріхле і раціональну апроксимацію аналітичних функцій // Мат. методи та фіз.-мех. поля.-1998.- T.41, № 4.- C.73-77.
 139. Заболоцкий М.В., Шеремета М.Н. О медленном возрастании основных характеристик целых функций // Мат. заметки.- 1999.- Т.65, № 2.- С.206-214.
 140. Sheremeta M.M., Zabolots'kyi M.V. Slow growth of power series convergent in the unit disk // Matem. Studii.- 1999.- V.11, No.2.- P.221-224.
 141. Сумик О.М., Шеремета М.М. Про зростання спряжених за Юнгом функцій // Мат. студії.- 1999.- T.11, № 2.- С.221-224.
 142. Шеремета М.М. Про зростання цілого ряду Діріхле // Укр. мат. ж.- 1999.- T.51, № 8.- C.1149-1153.
 143. Микитюк Л.Я., Шеремета М.М. До апроксимації рядів Діріхле експоненціальними многочленами // Вісник Льв. унів., сер. мех.-мат.- 1999.- Вип.53.- С.36-39.
 144. Fedynyak S.I., Mykytyuk Ya.V., Sheremeta M.M. Dirichlet series of bounded l-M-index // Matem. Studii.- 1999.- V.11, No.2.- P.159-166.
 145. Sheremeta M.M. On the sequences of Dirichlet series derivatives // Nonlinear part. diff. equations. Book of abstr. Inter. conf. dedicated to J.P. Schauder.- Lviv.- 1999, August 23-29.- P.188.
 146. Kushnir V.O., Sheremeta M.M. Analytic functions of bounded l-index // Matem. Studii.- 1999.- V.12, No.1.- P.59-66.
 147. Sheremeta M.M. Analytic functions of bounded index.- Lviv: VNTL Publishers.- 1999.- V.6.- 144pp.
 148. Sheremeta M.M. Remark to existence theorem for entire function of bounded l-index // Matem. Studii.- 2000.- V.13, No.1.- P.97-99.
 149. Kondratyuk A.A., Sheremeta M.M. Anatoliy Asirovych Gol'dberg // Matem. Studii.- 2000.- V.13, No.2.- P.119-124.
 150. Sheremeta M.M. On the behaviour of the maximal term of Dirichlet series derivative // Matem. Studii.- 2000.- V.13, No.2.- P.134-138.
 151. Sheremeta M.M., Zarichnyi M.M. On international conference "Entire and meromorphic functions" // Matem. Studii.- 2000.- V.14, No.1.- P.104.
 152. Sheremeta M.M. Estimates of the maximal term of entire Dirichlet series in terms of two-member asymptotic // Matem. Studii.- 2000.- V.14, No.2.- P.159-164.
 153. Sheremeta M.M. Two-member asymptotic of Young conjugate functions and problems of behaviour of positive sequences // Matem. Studii.- 2000.- V.14, No.2. - P.217-220.
 154. Шеремета М.М. Про максимум модуля і максимальний член цілого ряду Діріхле повільного зростання // Вісник ЛНУ.- 2000.- Вип.57.- C.57-61.
 155. Заболоцький М.В., Скасків О.Б., Шеремета М.М. Анатолій Асірович Гольдберг - вчений і вчитель // Вісник ЛНУ.- 2000.- Вип.57.- C.5-7.
 156. Шеремета М.М. Теорія функцій у Львівському університеті у післявоєнний період // Вісник ЛНУ.- 2000.- Вип.57.- C.8-14.
 157. Mulyava O.M., Sheremeta M.M. On a convergence class for Dirichlet series // Bull. Soc. Sci. Lettres. Lodz.- 2000.- V.30.- P.23-30.
 158. Сумык О.М., Микитюк Я.В., Шеремета М.Н. О функциях, двойственных по Юнгу, и поведении максимальных членов производных ряда Дирихле // Мат. заметки.- 2001.- Т.69, № 1.- C.74-81.
 159. Шеремета М.М. Про двочленну асимптотику цілого ряду Діріхле // Укр. мат. ж.- 2001.- Т.53, № 4.- C.542-549.
 160. Сумык О.М., Шеремета М.Н. Оценки снизу максимального члена ряда Дирихле // Изв. вузов. Матем.- 2001.- № 4.- C. 84-89.
 161. Sheremeta M.M. Problems in the theory of entire functions of bounded index and functions of sine type // Matem. Studii.- 2001.- V.15, No.2.- P.217-224.
 162. Sheremeta M.M. On the sequence of Dirichlet series derivatives // Нелинейные граничные задачи: Сб. научн. трудов.- Донецк, 2001.- Вып.11.- P.175-180.
 163. Sumyk O.M., Sheremeta M.M. Two-member asymptotics of Dirichlet series // Int. conf. on complex anal. and potential theory: Abstracts.- Kyiv: IM NAS of Ukraine, 2001.- P.51-52.
 164. Bordulyak M.T., Sheremeta M.M. Problems in the theory of entire functions of bounded index // Int. conf. on complex anal. and potential theory: Abstracts.- Kyiv: IM NAS of Ukraine, 2001.- P.8-9.
 165. Шеремета З.М., Шеремета М.М. Близькість до опуклості цілих розв'язків одного диференціального рівняння // Міжн. наук. конф. "Нові підходи до розв'язування диф. рівнянь" (Дрогобич, 1-5 жовтня 2001 р.). Тези доп. - Київ.- 2001.- С.159.
 166. Bordulyak M.T., Sheremeta M.M. A problem in the theory of entire functions of bounded index // Matem. Studii.- 2001.- V.15, No.1.- P.105-107.
 167. Filevych P.V., Sheremeta M.M. On convergence classes in the theory of entire functions // Bull. Soc. Sci. Lettres. Lodz.- 2001.- V.31.- P.35-42.
 168. Sheremeta M.M. On the logarithmic derivative of an entire function // Matem. Studii.- 2001.- V.16, No.1.- P.107-109.
 169. Шеремета М.М. Оцінки узагальнених порядків рядів Діріхле // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Збірник наукових праць.- 2001.- С.290-298.
 170. Chyzhykov I.E., Sheremeta M.M. Boundedness l-index for entire functions of zero genus // Matem. Studii.- 2001.- V.16, No.2.- P.124-130.
 171. Мулява О.М., Шеремета М.М. Про належність канонічного добутку до класу збіжності // Вісник ЛНУ.- 2001.- Вип.59.- C.57-60.
 172. Галь Ю.М., Мулява О.М., Шеремета М.М. Про належність цілих функцій до узагальненого класу збіжності // Укр. мат. ж.- 2002.- Т.54, № 4.- C.439-446.
 173. Шеремета З.М., Шеремета М.Н. Близость к выпуклости целых решений дифференциального уравнения // Дифференц. уравн.- 2002.- Т.38, № 4.- С.477-481.
 174. Chyzhykov I.E., Sheremeta M.M. On boundedness of l-index for entire functions of zero genus // Inter. conf. "Func. anal. and appl." dedicated to 110 anniversary of S. Banach (May 28-31, 2002, Lviv).- Book of abstr.- P. 54.
 175. Mykytyuk L.Ya., Sheremeta M.M. On zeros of partial sums of Taylor series of entire function // Inter. conf. "Func. anal. and appl." dedicated to 110 anniversary of S.Banach (May 28-31, 2002, Lviv).- Book of abstr.- P.143-144.
 176. Гольдберг А.А., Заболоцький М.В., Скасків О.Б., Шеремета М.М. Комплексний аналіз.- Львів: Афіша.- 2002.- 203с.
 177. Трухан Ю.С., Шеремета М.М. Обмеженість l-індексу добутку Бляшке // Матем. Студії.- 2002.- Т.17, № 2.- С.127-137.
 178. Микитюк Л.Я., Шеремета М.М. Про швидкість збіжності часткових сум ряду Діріхле // Мат. методи та фіз.-мех. поля.- 2002.- Т.45, № 1.- C.50-55.
 179. Філевич П.В., Шеремета М.М. Аналітичні в одиничному крузі функції регулярного зростання // Мат. методи та фіз.-мех. поля.- 2002.- Т.45, № 1.- C.65-70.
 180. Sheremeta M.M. On a Gross conjecture concerning entire function of bounded index // Matem. Studii.- 2003.- V.18, No.2.- P.211-212.
 181. Бордуляк М.Т., Шеремета М.М. Обмеженість l-індексу цілих функцій Лагерра-Пойа // Укр. мат. ж.- 2003.- Т.55, № 1.- C.91-99.
 182. Bordulyak M.T., Chyzhykov I.E, Sheremeta M.M. Preservation of l-index boundedness under zeros shifts // Matem. Studii.- 2003.- V.19, No.1.- P.21-30.
 183. Fedynyak S.I., Sheremeta M.M. Asymptotic values of entire Dirichlet series with respect to its maximal term Matem. Studii.- 2003.- V.19, No.1.- P.31-36.
 184. Gal' Yu.M., Mulyava O.M., Sheremeta M.M. On belonging of Naftalevich-Tsuji products to a generalized convergence class Matem. Studii.- 2003.- V.19, No.1.- P.45-54.
 185. Mykytyuk L.Ya., Sheremeta M.M. On the remainder of Dirichlet series Matem. Studii.- 2003.- V.19, No.1.- P.55-60.
 186. Sheremeta M.M. On two classes of positive functions and belonging to them of main characteristics of entire functions Matem. Studii.- 2003.- V.19, No.1.- P.73-82.
 187. Sumyk O.M., Sheremeta M.M. On connection between the growth of maximum modulus and maximal term of entire Dirichlet series in term of m-termed asymptotics Matem. Studii.- 2003.- V. 19, No.1.- P.83-88.
 188. Trukhan Yu.S., Sheremeta M.M. On l-index boundedness of the Blaschke product Matem. Studii.- 2003.- V.19, No.1.- P.106-112.
 189. Sheremeta M.M., Sumyk O.M. On lower R-order of the maximal term of entire Dirichlet series // International Conference "Complex analysis and its applications", Lviv, Ukraine, May 26-29, 2003: Abstracts.- P.83-84.
 190. Gal' M.Yu., Mulyava O.M., Sheremeta M.M. On the belonging of canonical products to a generalized convergence class // International Conference "Complex analysis and its applications", Lviv, Ukraine, May 26-29, 2003: Abstracts.- P.20-21.
 191. Fedynyak S.I., Sheremeta M.M. Asymptotic values of entire Dirichlet series with respect to its maximal term // International Conference "Complex analysis and its applications", Lviv, Ukraine, May 26-29, 2003: Abstracts.- P.75-76.
 192. Sheremeta M.M., Sumyk O.M., Zelisko M.M. On the boundedness of l-M- and l- -index of the Dirichlet series, Matem. Studii.- 2003.- V.20, No.2.- P.143-150.
 193. Микитюк Л.Я., Шеремета М.М. Про асимптотичну поведінку залишку абсолютно збіжного у півплощині ряду Діріхле // Укр. мат. ж.- 2003.- Т.55, № 3.- C.379-388.
 194. Sheremeta M.M., Sumyk O.M. Below estimates of the maximal term of Dirichlet series // Second Int. Conf. "Math. Anal. and Econom.": Book of abstracts.- Sumy-Kharkiv-Kyiv.- 2003.- P.50-51.
 195. Sheremeta M.M. On the maximum of modulus and the maximal term of Dirichlet series // Mat. zametki.- 2003.- T.73, No 3.- P.437-443. (in Russian)
 196. Filevych P.V., Sheremeta M.M. On reqular variation of main characteristics of entire functions // Ukr. mat. J.- 2003.- Т.55, No 6.- P.840-849. (in Ukrainian)
 197. Filevych P.V., Sheremeta M.M. Relations between the logarithmic derivative and the central index of a power series with nonnegative coefficients // Rep.of NAS of Ukraine.- 2003.- No 4.- P.31-36. (in Ukrainian)
 198. Mykytyuk L.Ya., Sheremeta M.M. On zeros of partial sums of Taylor development of entire function // Rep.of NAS of Ukraine.- 2003.- No 6.- P.16-20. (in Ukrainian)
 199. Filevych P.V., Sheremeta M.M. Reqularly growing entire Dirichlet series // Mat. zametki.- 2003.- V.74, No 1.- P.118-131. (in Russian)
 200. Filevych P.V., Sheremeta M.M. On regular variation of main characteristic of analytic functions // Inter. Workshop on Potentional Theory and Free Boundary Flows: Abstracts.- Kyiv: IM NASU, 2003.- P.14-15.
 201. Chyzhykov I.E., Sheremeta M.M. On l-index boundedness of entire functions of zero genre // Rep.of NAS of Ukraine.- 2003.- No 7.- P.33-39. (in Ukrainian)
 202. Sheremeta M.M., Trukhan Yu.S. Boundedness of l-index of Naftalevich-Tsuji product // Ukr. mat. J.- 2004.- V.56, No 6.- P.247-256. (in Ukrainian)
 203. Volokh O.A., Sheremeta M.M. On formal power series with a conditition on Gelfond-Leont'ev derivatives // Inter. conf. "Geom. Topology. Appl." (Lviv, 2004, May 26-30): Absr. - P. 69-70.
 204. Sheremeta M.M., Zelisko M.M. On asymptotic behaviour of maximum modulus and maximal term of Dirichlet series absolutely convergent in half-plane // Inter. conf. "Geom. Topology. Appl." (Lviv, 2004, May 26-30): Absr. - P. 71-72.
 205. Шеремета З.М., Шеремета М.М. Опуклість цілих розв'язків одного диференціального рівняння // Мат. методи і фіз.-мех. поля. - 2004. - T.47, N 2. - C. 186-191.
 206. Посіко О.С., Скасків О.Б., Шеремета М.М. Оцінки інтегралу Лапласа-Стілтьєса // Мат. студії. - 2004. -T.21, N 2.- C. 180-186.
 207. Sheremeta M.M. A remark to the construction of canonical product of minimal growth //Mat.fizika, analiz, geometriya.- 2004.- Т. 11, N 2. - P. 243-248.
 208. Волох О.А., Шеремета М.М. Про формальні степеневі ряди, похідні Гельфонда-Леонтьєва яких задовольняють спеціальну умову // Матем. студії. - 2004. - T. 22, N 1. - C. 87-93.
 209. Зеліско М.М., Шеремета М.М. Про середні значення рядів Діріхле // Укр. мат. ж. - 2004. -Т. 56, N 11.- P. 1501-1512.
 210. Зеліско М.М., Шеремета М.М. Про асимптотичне поводження максимуму модуля і максимального члена цілого ряду Діріхле // Вісник Льв. ун-ту. Серія мех-мат. - 2004. - Вип. 63. - С. 88-92.
 211. Пельчарська І.В., Шеремета М.М. Про розподіл значень і коефіцієнти степеневого розвинення цілої функції // Inter. Conf. dedicated to 125-th aniversary of Hans Hahn (Chernivci, June 27 - Jule 3, 2004) - Book of abstracts. - Chernivci - 2004. - P. 84-85.
 212. Гольдберг А.А., Шеремета М.М. Про обмеженість l-індексу канонічних добутків // Укр. мат. вісник.- 2005.- Т.2, N 1.- C. 52-64.
 213. Пельчарська І.В., Шеремета М.М. Про розподіл значень і коефіцієнти степеневого розвинення цілої функкції // Доп. НАН України - 2005. - N 5. - С. 21-25.
 214. Лугова Л.Л., Шеремета М.М. Про тричленну степеневу асимптотику логарифма максимального члена цілого ряду Діріхле // Тези доп. Міжнар. конф. "Математичний аналіз і суміжні питання"(Львів, 17 -- 20 листопада 2005). - С. 61.
 215. Волох О.А., Шеремета М.М. Про радіуси однолистості похідних Гельфонда-Леонтьєва лакунарних степеневих рядів // Тези доп. Міжнар. конф. "Математичний аналіз і суміжні питання"(Львів, 17 -- 20 листопада 2005). - С. 113-114.
 216. Bordulyak M.T., Sheremeta M.M., Troukhan Ju.S. Of zeros of derivatives of entire functions // Тези доп. Міжнар. конф."Математичний аналіз і суміжні питання"(Львів, 17 -- 20 листопада 2005).- С. 14.
 217. Посіко О.С., Шеремета М.М. Асимптотичні оцінки інтегралів Лапласа-Стілтьєса // Укр. матем. вісник.- 2005. - Т. 4, N 2. - С. 541-549.
 218. Філевич П.В., Шеремета М.М. Про одну теорему Л. Сонс та асимптотичне поводження рядів Діріхле//Укр. мат. вісник.- 2006. - Т. 3, N 2. - С. 187-198.
 219. Лугова Л.Л., Шеремета М.М. Тричленна степенева асимптотика логарифма максимального члена цілого ряду Діріхле // Мат. студії. - 2006. - T. 25, N 2. - C. 149-169.
 220. Bordulyak M.T., Sheremeta M.M., Trukhan Yu.S. On zeros of derivatives of an entire function// Matem. studii. - 2006. - T. 25, N 2. - P. 141-148.
 221. Волох О.А., Шеремета М.М. Зростання аналітичних функцій за певних умов на їх похідні Гельфонда-Леонтьєва // Крайові задачі для диф. рівнянь. Зб. наук. праць. - 2006. - Вип. 13. - С. 261-268.
 222. Sheremeta M.M., Sheremeta Z.M. Properties of entire solutions of some differential equations // Inter. Conf. on Diff. Equations dedicated to 100th Aniversary of Ya. B. Lopatynsky (September 12-17, 2006, Lviv). Book of Abst. -- Lviv -- 2006. -- P. 147-148.
 223. Bordulyak M.T., Sheremeta M.M., Troukhan Ju.S. Zeros distribution of derivatives of entire function of bounded index // Inter. Conf. on Diff. Equations dedicated to 100th Aniversary of Ya. B. Lopatynsky (September 12-17, 2006, Lviv). Book of Abst. -- Lviv -- 2006. -- P. 149-150.
 224. Sheremeta M.M., Sumyk O.M. Geometrical theory of Dirichlet series: problems and propositions // Entire and subharmonic functions and related topics. Inter. Conf. dedicated to the centenial of B.Ya. Levin. Book of Abst. - Kharkiv - 2006. - P. 34-35.
 225. Зеліско М.М., Шеремета М.М. Про вплив аргументів коефіцієнтів ряду Діріхле на його зростання//Мат. студії. - 2006. - T. 26, N 1. - C. 81-85.
 226. Шеремета З.М., Шеремета М.М. Властивості цілих розв'язків диференціальних рівнянь // Укр. мат. журн. - 2006. - Т. 58, N 12.- С. 1693-1703.
 227. Мулява О.М., Шеремета М.М. Про належність абсолютно збіжних у півплощині рядів Діріхле з мотонними коефіцієнтами до класу збіжності // Крайові задачі для диф. рівнянь. Зб. наук. праць. - 2006. - Вип. 14. - С. 154-158.
 228. Шеремета З.М., Шеремета М.М. Обмеженість l-індексу аналітичних функцій, зображених степеневими рядами // Вісник Львівськ. у-ту, сер. мех.-мат. - 2006. - Вип. 66. - C. 208-213.
 229. Сумик O.М., Шеремета М.М. Про нижній R-порядок максимального члена цілого ряду Діріхле // Вісник Льв. ун-ту, сер. мех.-мат. - 2006. - Вип. 66. - C. 203-207.
 230. Зеліско М.М., Шеремета М.М. Про асимптотичне поводження логарифмів максимуму модуля і максимального члена абсолютно збіжного у півплощині ряду Діріхле // Вісник Льв. ун-ту, сер. мех.-мат. - 2006. - Вип. 66. - C. 70-74.
 231. Шеремета З.М., Шеремета М.М. Про обмеженість l-індексу цілих розв'язків одного диференціального рівняння // Доп. НАН України. - 2007. - N 2. - C. 31-36.
 232. Posiko O.S., Sheremeta M.M. Logarithms of Laplace-Stiltjes integral and maximum of the integrand // Integral Transforms and Special Functions. - 2007. - V. 18,N 4. - P. 271-283.
 233. Волох О.А., Шеремета М.М. Про послідовності максимальних членів похідних Гельфонда-Леонтьєва цілої функції // Мат. методи і фіз.-мех. поля. - 2002. - T. 50, N 3. - C. 120-128.
 234. Зеліско М.М., Шеремета М.М. Про нижній Ф-тип максимального члена ряду Діріхле // Міжнар. матем. конф. ім. В.Я. Скоробагатька (24-28 вересня 2007, Дрогобич, Україна). Тези доповідей. - Львів-2007. - С. 107.
 235. Волох О.А., Шеремета М.М. Про збіжність формальних степеневих рядів за спеціальної умови на похідні Гельфонда-Леонтьва // Міжнар. матем. конф. ім. В.Я. Скоробагатька (24-28 вересня 2007, Дрогобич, Україна). Тези доповідей. - Львів-2007. - С. 58.
 236. Мулява О.М., Шеремета М.М. Про належність абсолютно збіжних у півплощині рядів Діріхле до класу збіжності// Міжнар. матем. конф. ім. В.Я. Скоробагатька (24-28 вересня 2007, Дрогобич,Україна). Тези доповідей. - Львів-2007. - С. 201.
 237. Волох О.А., Шеремета М.М. Про радіуси однолистості похідних Гельфонда-Леонтьєва лакунарних степеневих рядів // Міжнар. матем. конф. ім. В.Я. Скоробагатька (24-28 вересня 2007, Дрогобич, Україна). Тези доповідей. - Львів-2007. - С. 301.
 238. Volokh O.A., Sheremeta M.M. On a convergence of formal power series under a special condition on the Gelfond-Leont'ev derivatives // Journ. Math.Physics, Analysis, Geo\-metry. - 2007. - V. 3, N 2. - P. 241-252.
 239. Лугова Л.Л., Шеремета М.М. Про тричленну степеневу асимптотику цілого ряду Діріхле // Мат. студії. - 2007. - Т. 28, N 1. - С. 37-40.
 240. Sheremeta M.M., Zelisko M.M. On the lower Ф-type of the maximal term of Dirichlet series // Matem. Studii. - 2007. - V. 28, N 1. - P. 147-150.
 241. Мулява О.М., Шеремета М.М. Про належність абсолютно збіжних у півплощині рядів Діріхле скінченноно $R$-порядку до класу збіжності // Вісник Льв. ун-ту, сер. мех.-мат. - 2007. - Вип. 67. - C. 204-210.
 242. Мулява О.М., Шеремета М.М. Про належність абсолютно збіжних у півплощині рядів Діріхле до класу збіжності // Укр. мат. журн. - 2008. - Т. 60, N 6.- С. 851-856.
 243. Андрусяк І.В., Шеремета М.М. Про нулі і коефіцієнти цілої функції з борелевим винятковим значенням //Міжнар. конф. "Аналіз і топологія" (Львів, 26 травня - 7 червня, 2008). Тези доповідей. - Львів-2008. - С. 59.
 244. Зеліско М.М., Шеремета М.М. Про середні значення ряду Діріхле // Міжнар. конф. "Аналіз і топологія" (Львів, 26 травня - 7 червня, 2008). Тези доповідей. - Львів-2008. - С. 77.
 245. Магола Я.С., Шеремета М.М. Близькість до опуклості цілого розв'язку одного диференціального рівняння з поліноміальними коефіцієнтами // Міжнар. конф. "Аналіз і топологія" (Львів, 26 травня - 7 червня, 2008). Тези доповідей. - Львів-2008. - С. 85.
 246. Лугова Л.Л., Шеремета М.М. Тричленна степенева асимптотика цілого ряду Діріхле //Міжнар. конф. "Аналіз і топологія" (Львів, 26 травня - 7 червня, 2008). Тези доповідей. - Львів-2008. - С. 88.
 247. Мулява О.М., Шеремета М.М. Про належність цілого ряду Діріхле до логарифмічного класу збіжності // Міжнар. конф. "Аналіз і топологія" (Львів, 26 травня - 7 червня, 2008). Тези доповідей. - Львів-2008. - С. 92.
 248. Трухан Ю.С., Шеремета М.М. Про обмеженість l-індексу канонічного добутку нульового роду та добутку Бляшке // Matem. Studii. - 2008.- T.29, N 1. - P. 45-51.
 249. Mahola Ya.S., Sheremeta M.M. Properties of entire solutions of a linear differential equation n-th order with polynomial coeffisients of n-th degree // Matem. Studii. - 2008.- V.30, N 2. - P. 153-162.
 250. Зарічний М.М., Скасків О.Б., Шеремета М.М. Анатолій Асірович Гольдберг (2.04.1930 -- 11.10. 2008)// Матем. студії.- 2008.- T.30, N 2. - C. 214.
 251. Фединяк С.І., Шеремета М.М. Про асимптотичні значення цілого ряду Діріхле стосовно його максимального члена // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат.- 2008.- Вип. 68.- С. 270-275.
 252. Волох О.А., Шеремета М.М. Про радіуси однолистості похідних Гельфонда-Леонтьєва лакунарних степеневих рядів // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат.- 2008.- Вип. 68.- С. 59-67.
 253. Магола Я.С., Шеремета М.М. Про властивості цілих розв'язків лінійних диференціальних рівнянь з поліноміальними коефіцієнтами // Міжнар. конф. до 100-річчя М.М. Боголюбова та 100-річчя М.І. Нагнибіди. Тези доп. - Чернівці: Книги-ХХI, 2009. - С. 100-102.
 254. Trukhan Yu.S., Sheremeta M.M. On zeros of components of analytic curves// Міжнар. конф. до 100-річчя М.М. Боголюбова та 100-річчя М.І. Нагнибіди. Тези доп. - Чернівці: Книги-ХХI, 2009. - С. 247.
 255. Sheremeta M.M., Sumyk O.M. Some attemt to construct geometrical theory of Dirichlet series //Inter. conf. "Analytic methods of mech. and complex anal." (2009, June 29 -Jule 5). Abstracts. - Kyiv.- 2009. - P. 52-53.
 256. Магола Я.С., Шеремета М.М. Близькість до опуклості цілого розв'язку одного лінійного диференціального рівняння з поліноміальними коефіцієнтами // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат.- 2009.- Вип. 70.- С. 122-127.
 257. Шеремета М.М. Властивості гіпергеометричної функції з невід'ємними коефіцієнтами//Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат.- 2009.- Вип. 70. - С. 183-190.
 258. Мулява О.М., Шеремета М.М. Про належність похідної Гельфонда-Леонтьєва до класу збіжності // Вісник Чернівецьк. ун-ту. Математика. - 2009. - Вип. 485. - С. 71-77.
 259. Мулява О.М., Шеремета М.М. Про належність цілого ряду Діріхле до логарифмічного класу збіжності // Мат. студії.- 2010. - T.33, N 1. - C. 17-23.
 260. Hrytsiv Mykola, Sheremeta Myroslav, Sumyk Oksana. Lower estimates of Dirichlet series with positive coefficients // Inter. conf. on complex analysis in memory of A.A. Gol'dberg (Lviv, May 31 - June 5, 2010). - Abstracts. - Lviv, 2010. - P. 24-26.
 261. Лугова Л.Л., Шеремета М.М. Зв'язок між макимумом модуля і максимальним членом цілого ряду Діріхле в термінах тричленної степеневої асимптотики // Міжнар. конф. з компл. аналізу пам'ятіА.А. Гольдберга (Львів, З1 травня - 5 червня, 2010). - Тези доп. - Львів, 2010. - С. 107-108.
 262. Магола Я.С., Шеремета М.М. Близькість до опуклості і зростання цілого розв'язку одного диференціального рівняння //Міжнар. конф. з компл. аналізу пам'яті А.А. Гольдберга (Львів, З1 травня - 5 червня, 2010). - Тези доп. - Львів, 2010. - С. 108-109.
 263. Мулява О.М., Шеремета М.М. Про належність похідних Гельфонда-Леонтьєва до класів збіжності//Міжнар. конф. з компл. аналізу пам'яті А.А. Гольдберга (Львів, З1 травня - 5 червня, 2010). - Тези доп. - Львів, 2010. - С. 116-117.
 264. Лугова Л.Л., Мулява О.М., Шеремета М.Н. Свойства адамаровских композиций производных Гельфонда-Леонтьева аналитических функций // Уфимский мат. журн. - 2010.- T.2, N 2. - C. 90-101.
 265. Mahola Ya.S., Sheremeta M.M. Close-to-convexity of an entire solution of a linear differential equation of third order with polinomial coefficient of third degree // Міжнар. конф. "Сучасні проблеми аналізу", присв. 70-річчю кафедри мат. аналізу Чернівецьк. ун-ту. Тези допов. - Чернівці: Книги-ХХI, 2010.- C. 166-167.
 266. Sheremeta M.M., Trukhan Yu.S. On zeros of components of analytic curves// Всеукр. наук. семінар "Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу" (Ворохта, 25-28 березня 2010 р.): Тези доп.- Івано-Франківськ, 2010. - С. 47.
 267. Sheremeta M.M., Trukhan Yu.S. On zeros of components of analytic curves and derivatives of analytic functions // Matem Studii. - 2010. - V. 34, N 2. - P. 174-179.
 268. Магола Я.С., Шеремета М.М. Близькість до опуклості цілого розв'язку лінійного диференціального рівняння третього порядку з поліномальними коефіцієнтами третього степеня // Наук. вісник Чернівецьк. ун-ту. Матем. - 2010. - Вип. 528. С. 88-92.
 269. Магола Я.С., Шеремета М.М. Про властивості цілих розв'язків лінійних диференціальних рівнянь з поліноміальними коефіцієнтами // Мат. методи та фіз.-мех. поля. - 2010. - Т 53, N 4. - C. 62-74.
 270. Мулява О.М., Шеремета М.М. Про поводження нулів часткових сум тейлорового розвинення цілої функції в термінах класів збіжності // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. - 2010.- Вип. 72. - С. 189-194 .
 271. Лугова Л.Л., Шеремета М.М. Про багаточленну степеневу асимптотику логарифма максимального члена цілого ряду Діріхле // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат.- 2010.- Вип. 72. - С. 158-167.
 272. Sheremeta Myroslav. Asymtotical behaviour of Laplace-Stieltjes integrals. - Lviv: VNTL Publishers. - 2010. - 211 p.
 273. Гриців М.М., Шеремета М.М. Тричленна показникова асимптотика логарифма максимального члена цілого ряду Діріхле // Матем. студії.- 2011. - T.35 N 1.- C. 37-49.
 274. Магола Я.С., Шеремета М.М. Близькість до опуклості цілого розв'язку одного лінійного диференціального рівняння // Всеукр. наук. конф. "Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу" (Ворохта, 23-28 лютого 2011 р.): Тези доп.- Івано-Франківськ, 2011. - С. 53-54.
 275. Fedynyak S.I., Sheremeta M.M. Convergence of a formal power series and Gelfond-Leont'ev derivatives // Matem. studii. - 2011. - V. 35, N 3. - P. 149-154.
 276. Стець Ю.В., Шеремета М.М. Про регулярне зростання рядів Діріхле, абсолютно збіжних у півплощині // Укр. матем. журн. - 2011. - Т. 63, N 5. - C. 686-698.
 277. Sheremeta M., Stec Yu., Sumyk O. Estimates of the sum of Dirichlet series // Conf. of Analytic Functions and Related Topics (June 26-29, 2011, Chelm) - Abstracts. - Chelm, 2011. - P. 44-45.
 278. Sheremeta M., Stec Yu., Sumyk O. Estimates of the sum of Dirichlet series // Compl. analysis and appl. Inter. conf. dedicated to 70 anuversary of A.F. Grishin (Kharkiv, August 15-18, 2011) - Book of Abstracts. - Kharkiv, 2011. - P. 37-37.
 279. Bordulyak Marta, Sheremeta Myroslav. Boundedness of l-index of analytic curves // Міжн. матем. конф. ім. В.Я. Скоробогатька (19-23 вересня 2011, Дрогобич, Україна) - Тези доповідей. - Львів, 2011. С. 23-23.
 280. Магола Ярослав, Шеремета Мирослав. Про опуклість і близькість до опуклості аналітичних функцій із заданою рекурентною формулою для коефіцієнтів // Міжн. матем. конф. ім. В.Я. Скоробогатька (19-23 вересня 2011, Дрогобич, Україна) - Тези доповідей. - Львів, 2011. С. 125-125.
 281. Стець Юлія, Шеремета Мирослав. Про регулярне зростання абсолютно збіжних у півплощині рядів Діріхле// // Міжн. матем. конф. ім. В.Я. Скоробогатька (19-23 вересня 2011, Дрогобич, Україна) - Тези доповідей. - Львів, 2011. С. 125-125.
 282. Кінаш О.М., Пароля М.I., Шеремета М.М. Швидкість зростання аналітичних характеристичних функцій ймовірносних законів у термінах узагальнених порядків // XVIII inter. conf. "PDMU-2011" (September 19-23, 2011, Yalta, Ukraine) - Abstracts. - Київ, 2011. - С. 90-92.
 283. Bordulyak M.T., Sheremeta M.M. Boundedness of l-index of analytic curves // Matem. Studii. - 2011. - V. 36, N 2. - P. 152-161.
 284. Кондратюк А.А., Скасків О.Б., Шеремета М.М. Комплексний аналіз. - В кн.: Наука Західного регіону України (1990-2010) - Львів: ПАІС. - С. 39-42.
 285. Sheremeta M.M. On the maximal terms of succesive Gelfond-Lont'ev-S$\check{\text{a}}$l$\check{\text{a}}$gean and Gelfond-Lont'ev-Ruschwryh derivatives of a function analytic in the unit disc// Matem. Studii - 2012. - V. 37, N 1.- P. 58-64.
 286. Кінаш О.М., Пароля М.I., Шеремета М.М. Оцінки знизу для характеристичних функцій ймовірносних законів. // XIX inter. conf. "PDMU-2012" (April 23-27, 2012, Mukachevo, Ukraine) - Abstracts. - Київ, 2012. - С. 127-128.
 287. Кінаш О.М., Пароля М.I., Шеремета М.М. Зростання характеристичних функцій ймовірносних законів // Доповіді НАН України. - 2012. - N 8. - С. 13-17 .
 288. Шеремета М.М. Обмеженість l-M- індексу аналітичних кривих // Вісник Львів. ун-ту, Сер. мех.-мат. - 2011. - Вип. 75. - С. 226-231.
 289. Mulyava O.M., Sheremeta M.M. On sufficient conditions for belon/-ging of analytic functions to convergence classes // Inter. conf. dedigated to 120th anniversy of S. Banach (S 17-21, 2012, Lviv, Ukraine) - Abstracts. - Lviv, 2012. - P. 148.
 290. Kulyavets L.V., Sheremeta M.M. On modificitd generalized orders of entire Diricclet series and characteristic functions of probability laws // Inter. conf. dedigated to 120th anniversy of S. Banach (S 17-21, 2012, Lviv, Ukraine) - Abstracts. - Lviv, 2012. - P. 148.
 291. Stets Yu.V., Sheremeta M.M. Three-term power asymptotic for a Dirichlet series absolutely convergent in the halfplane // Inter. conf. dedigated to 120th anniversy of S. Banach (S 17-21, 2012, Lviv, Ukraine) - Abstracts. - Lviv, 2012. - P. 148.
 292. Мулява О.М., Шеремета М.М. Належність до класів збіжності адамарових композицій похідних Гельфонда-Леонтьєва аналітичних функцій // Карпатські матем. публ. - 2012. - Т. 4, N 1. - C. 111-115.
 293. Мулява О.М., Шеремета М.М. Властивості адамарових композицій похідних рядів Діріхле // Вісник Львів. ун-ту, Сер. мех.-мат. - 2012. - Вип. 77. - С. 124-131.
 294. Кулявець Л.В., Шеремета М.М. Про модифіковані узагальнені порядки цілих рядів Діріхле і характеристичні функції ймовірносних законів // Вісник Львів. ун-ту, Сер. мех.-мат. - 2012. - Вип. 77. - С. 124-131.
 295. Mulyava O.M., Sheremeta M.M., Sumyk O.M. Relation between the maximum modulus and the maximal term of Dirichlet series in terms of a convergence classes // Bull. Soc. Sci. Lettres. Lodz. Recher. Deform. - 2012.-- V. 62, N 2. -- P. 93-105.
 296. Parola M.I., Sheremeta M.M. Estimates from bellow of characteris\-tic functions of probability laws // Matem. Studii - 2013. - V. 39, N 1. - P. 54-66.
 297. Плацендем М.І., Шеремета М.М. Про регулярне зростання характеристичних функцій ймовірносних законів // Всеукр. наук. конф. "Сучасні проблеми теорії ймовірн. і матем. аналізу" (Ворохта, 25.02 - 3.03, 2013) - Тези доп. - Івано-Франківськ - 2013. - С. 77.
 298. Sheremeta M.M., Stets Yu.V., Sumyk O.M. Estimates of a sum of Dirichlet series // Ukr. math. Bull. - 2013. - V. 10, N 2. - P. 234-253..
 299. Mulava O.M.,Sheremeta M.M., Sumyk O.M. Relation between the maximum modulus and the maximal term of Dirichlet series in terms of a convergence classes // Inter. conf. "Compl. Anal. and related topics" (Sept. 23-28, 2013, Lviv). - Lviv-213. - P. 52-53.
 300. Sheremeta M.M., Stets Yu.V., Sumyk O.M. Estimates of a sum of Dirichlet series // Inter. conf. "Compl. Anal. and related topics" (Sept. 23-28, 2013, Lviv). - Lviv-213. - P. 74-74.
 301. Sheremeta M.M., Stets Yu.V. Multy-term power asymptotic for the logarithm of the maximal rerm ofDirichlet series with null abscissa of absolute convergence // Inter. conf. "Compl. Anal. and related topics" (Sept. 23-28, 2013, Lviv). - Lviv-213. - P. 82-83.
 302. Кінаш О.М., Плацидем М.І. Про оцінки знизу аналітичних в крузі характеристичних функцій ймовірносних законів // Inter. conf. "Compl. Anal. and related topics" (Sept. 23-28, 2013, Lviv). - Lviv-213. - P. 107-108.
 303. Sheremeta M.M., Stets Yu.V., Sumyk O.M. Estimates of a sum of Dirichlet series // Journ. of Math. Scie. - 2013. - V. 194, N 5. - P. 557-572.
 304. Мулява О.М., Шеремета М.М. Про достатні умови належності аналітичних функцій до класів збіжності// Карпатські мат. публ. - 2013. - Т. 5, N 2. - C. 298-304.
 305. Kulyavets' L.V., Sheremeta M.M. On the $l$-index boundedness of entire ridge functions // Matem. Strudii - 2013. - V. 40, N 2. - P. 144-148.
 306. Kulyavets' L.V., Mulyava O.M. Sheremeta M.M. On belonging of characteristic functions of probability laws to a convergence class // Bull. Soc. Sci. Lett. Lodz., Ser Rech. Deform.- 2013.-- V. 63, N 2. -- P. 9-22.
 307. Stets Yu.V., Sheremeta M.M. On logarithm of maximal term of a Dirichlet series converging in a half-plane: thre-term powers asymptotics // Matem. Studii - 2014. - V. 41, N 1. - P. 28-144.
 308. Sheremeta M.M., Trukhan Yu.S. Properties of the solutions of the Gauss equation // Matem. Studii - 2014. - V. 41, N 2. - P. 157-167.
 309. Sheremeta M.M., Trukhan Yu.S. Properties of solutions of Gauss equation // IV Int. Hahn conf. dedicated to the 135-th anniversary of Hans Hahn (June 30 - July 5. 2014, Chernivtsi), Abst. - Chernivtsi-2014. - P. 260-261.
 310. Кулявець Л.В., Шеремета М.М. Про обмеженість $l$-індексу цілих хребтових функцій // IV Int. Hahn conf. dedicated to the 135-th anniversary of Hans Hahn (June 30 - July 5. 2014, Chernivtsi), Abst. - Chernivtsi-2014. - P. 93-94.
 311. Трухан Ю.С., Шеремета М.М. Властивості розв'язків рівняння Вебера // Буковинськ. матем. журн. - 2014. - Т. 2, N 2-3. - C. 223-230.
 312. Dosyn K.I., Sheremeta M.M. On the existence of meromorphically starlike and meromorphically convex solutions of Shah's differential equa-tion // Mat. Studii. - 2014. -V.42, No 1. - P. 44-53.
 313. Placydem M.I., Sheremeta M.M. Estimates for the maximum modulus of analytic characteristic functions of probability laws on some sequences // Mat. Stud. - 2014. - V. 42, N 2. - P. 149-159.
 314. Kulyavets' L.V., Stec Yu.V., Sheremeta M.M. Many-termed power asymptotic of entire Dirichlet series and characteristic functions of probability laws // Mat. Studii - 2015. - V. 43, N 2. - P. 160-170.
 315. Sheremeta M.M. On the univalence of entire functions of bounded $l$-index // Mat. Studii - 2015. - V. 43, N 2. - P. 185-188.
 316. Kulyavets' L.V., Sheremeta M.M. On the l-index boundedness of entire ridge functions // Inter. V. Skorobohatko math. conf. (August 25-28, Drohobych, Ukraine) Abstact, P. 118.
 317. Placydem M.I., Sheremeta M.M. A remark to estimates from below for analytic characteristic functions //Inter. V. Skorobohatko math. conf. (August 25-28, Drohobych, Ukraine) Abstact, P. 126.
 318. Stec Yu.V., Sheremeta M.M. On the R-order and lower R-order of Dirichlet series absolutely convergent in the half-plane // Inter. V. Skorobohatko math. conf. (August 25-28, Drohobych, Ukraine) Abstact, P. 158.
 319. Кулявець Л.В., Шеремета М.М. Про обмеженість l-індексу цілих хребтових функцій // Наук. конф., присвячена 100-річчю від дня народження К.М. Фішмана та М.К. Фаге (1 - 4 липня, 2015, Чернівці, Україна). Тези доп. - Чернівці: ЧНУ. - С. 62.
 320. Kulyavets' L.V., Stec Yu.V., Sheremeta M.M. Many-term power asymptotics of entire Dirichlet series and characteristic functions of probabi\-lity laws // Наук. конф., присвячена 100-річчю від дня народження К.М. Фішмана та М.К. Фаге (1 - 4 липня, 2015, Чернівці, Україна). Тези доп. - Чернівці: ЧНУ. - С. 139.
 321. Mulyava O.M. Sheremeta M.M. A remark to the growth of positive functions and its application to Dirichlet series // Mat. Studii - 2015. - V. 44, N 2. - P. 161-179.
 322. Стець Ю.В., Шеремета М.М. Про багаточленну степеневу асимптотику абсолютно збіжних у півплощині рядів Діріхле // Вісник Львів. ун-ту, сер. мех.-мат. - 2015. - Вип. 80. - С. 145-160.
 323. Трухан Ю.С, Шеремета М.М. Про обмеженність l-індексу виродженої гіпергеометричної функції // Вісник Львів. ун-ту, сер. мех.-мат. - 2015. - Вип. 80. - С. 161-165.
 324. Kulyavets' L.V., Mulyava O.M., Sheremeta M.M. On belonging of characteristic functions of probability laws to a convergence class // Inter. conf. "Compl. Anal. and related topics" (May 30 - June 4, 2016). Abstracts - Lviv-216. - P. 30-31.
 325. Sheremeta M.M., Dobushovskyy M.S. A remark to convergence of Laplace-Stiltjes integral // Inter. conf. "Compl. Anal. and related topics" (May 30 - June 4, 2016). Abstracts - Lviv-216. - P. 81-82.
 326. Шеремета М.М. Оцінки інтегралів Лапласа-Стілтьєса // Укр. мат. журн. - 2016. - Т. 68, N 11. - C. 1467-1482. (співавтор М. Добушовський)
 327. Dobushovskyy M.S., Sheremeta M.M. Analogues of Whittaker's theorem for Laplace-Stiltjes integrals // Carpatian Math. Publ. - 2016. - V. 8, N 2.- P. 239-240.