| Наукові інтереси | Життєпис | Освіта | Дисертація | Звання | Наукова діяльність | Семінари | Список публікацій | Викладацька діяльність | Учні | Підручники та навчальні посібники | Професійна діяльність | Видавнича діяльність | Адреса для листування | English version |

 


Олег Гутік
доцент кафедри геометрії і топології
Львівського національного університету імені Івана Франка| Наукові інтереси | Життєпис | Освіта | Дисертація | Звання | Наукова діяльність | Семінари | Список публікацій | Викладацька діяльність | Учні | Підручники та навчальні посібники | Професійна діяльність | Видавнича діяльність | Адреса для листування | English version |

Підручник

УДК 51:33(075.8)
ББК 22.1я73

І. Й. Гуран, О. В. Гутік, Математика для економістів-міжнародників: Підручник. - К.: Знання, 2008. - 388 с.
ISBN 978-966--346-322-3


Підручник відповідає програмі курсу вищої математики для економічних спеціальностей та спеціальності "Міжнародні економічні відносини" вищих навчальних закладів. Подання теоретичного матеріалу супроводжується розв'язуванням типових задач. Наведено також практичні завдання для проведення аудиторних занять та самостійної роботи.
Призначено для студентів економічних спеціальностей та спеціальності "Міжнародні економічні відносини" вищих навчальних закладів.


Електронні версії курсів


Видавнича діяльність


Editorial Boards - Член редколегії


| Наукові інтереси | Життєпис | Освіта | Дисертація | Звання | Наукова діяльність | Семінари | Список публікацій | Викладацька діяльність | Учні | Підручники та навчальні посібники | Професійна діяльність | Видавнича діяльність | Адреса для листування | English version |

Кафедра геометрії і топології: http://prima.lnu.edu.ua/faculty/mechmat/Departments/Topology/index.html

Останнє поновлення: 16 липня 2018 р.
© Oleg Gutik