Ukrainian Version

Department of Geometry and Topology

at Ivan Franko National University of Lviv

Universytetska 1, Lviv, 79000, Ukraine
Office: 374; Tel: (0322) 394-218; e-mail: topos@franko.lviv.ua

Post-graduate students:
ПІБ: Рік
вступу:
Рік
захисту
Керівник:e-mails:
1Олександра Лисецька (Соболь)2017 О.В. Гутік o.yu.sobol@gmail.com
2Ярина Стельмах2018Т.О. Банахyarynziya@ukr.net
3Тарас Мокрицький2018О.В. Гутікtmokrytskyi@gmail.com
4Христина Сухорукова2018М.М. Зарічнийkristinsukhorukova@gmail.com
5Юрій Марко2019М.М. Зарічнийmarko13ua@gmail.com
6Микола Михаленич2019І.Й. Гуранmyhalenychmc@gmail.com
7Маркіян Хилинський2019 О.В. Гутік khymarkiyan@gmail.com
8Павло Хилинський2019 О.В. Гутік khypavlo@gmail.com

Postgraduate students (defended)
#NameYear
sort by year
Supervisor
1 Banakh Taras
1993
Zarichnyi M.M.
2 Bardyla Serhii
2017
Gutik O.V.
3 Brydun (Frider) Viktoria
2009
Zarichnyi M.M.
4 Chuchman Ivan
2012
Gutik O.V.
5 Gavrylkiv Volodymyr
2009
Banakh T.O.
6 Gutik Oleg
1996
Guran I.Yo.
7 Hetman Ivan
2014
Banakh T.O.
8 Hryniv Olena
2012
Banakh T.O.
9 Hubal' Oleksandra
2011
Zarichnyi M.M.
10 Karchevska Lesia
2014
Radul T.M.
11 Kolos Nadiya
2012
Bokalo B.M.
12 Koporkh Kateryna
2008
Zarichnyi M.M.
13 Kozhan Roman
2008
Zarichnyi M.M.
14 Levytska Viktoria
1999
Zarichnyi M.M.
15 Mazurenko Natalia
2006
Zarichnyi M.M.
16 Nykyforchyn Oleg
1996
Zarichnyi M.M.
17 Pastykhova Iryna
2018
Banakh T.O.
18 Pavlyk Kateryna
2007
Gutik O.V.
19 Pentsak Eugen
1997
Zarichnyi M.M.
20 Plakhta Leonid
1990
Zarichnyi M.M.
21 Pozdniakova Inna
2017
Gutik O.V.
22 Pyrch Nazar
2007
Zarichnyi M.M.
23 Ravsky Oleksandr
2003
Guran I.Yo.
24 Shukel' Oksana
2010
Zarichnyi M.M.
25 Stasyuk Ihor
2007
Zarichnyi M.M.
26 Teleiko Andrii
1998
Zarichnyi M.M.
27 Tkach Oleksandra
1998
Zarichnyi M.M.
28 Voytsitskyy Rostyslav
2008
Banakh T.O.
29 Zarichnyi Ihor
2012
Banakh T.O.
30 Zdomskyy Lubomyr
2006
Banakh T.O.

Postgraduate students
#NameSupervisor
1 Bilins'ka Inna Zarichnyi M.M.
2 Boyaryn Ivan Guran I.Yo.
4 Chervak Ostap Banakh T.O.
3 Figel' Iryna Gutik O.V.
4 Ivanov Sergii Banakh T.O.
5 Martynenko Marta Banakh T.O.
15 Lozinska Olha Zarichnyi M.M.
6 Lyaskovs'ka Nadia Banakh T.O.
7 Malanyuk Ol'ha Bokalo B.M.
9 Peregnyak Iryna Radul T.M.
10 Potyatynnyk Oles' Banakh T.O.
11 Reiter Andriy Gutik O.V.
12 Shabat Oryslava Zarichnyi M.M.
13 Trushchak Khrystyna Banakh T.O.
14 Yur'yeva Anna Guran I.Yo.


Last update: