Ukrainian Version

Department of Geometry and Topology

at Ivan Franko National University of Lviv

Universytetska 1, Lviv, 79000, Ukraine
Office: 374; Tel: (0322) 964-218; e-mail: topos@franko.lviv.ua


Postgraduate students (defended)
#Name
sort by name
YearSupervisor
1 Plakhta Leonid
1990
Zarichnyi M.M.
2 Banakh Taras
1993
Zarichnyi M.M.
3 Gutik Oleg
1996
Guran I.Yo.
4 Nykyforchyn Oleg
1996
Zarichnyi M.M.
5 Pentsak Eugen
1997
Zarichnyi M.M.
6 Teleiko Andrii
1998
Zarichnyi M.M.
7 Tkach Oleksandra
1998
Zarichnyi M.M.
8 Levytska Viktoria
1999
Zarichnyi M.M.
9 Ravsky Oleksandr
2003
Guran I.Yo.
10 Zdomskyy Lubomyr
2006
Banakh T.O.
11 Mazurenko Natalia
2006
Zarichnyi M.M.
12 Pavlyk Kateryna
2007
Gutik O.V.
13 Pyrch Nazar
2007
Zarichnyi M.M.
14 Stasyuk Ihor
2007
Zarichnyi M.M.
15 Voytsitskyy Rostyslav
2008
Banakh T.O.
16 Kozhan Roman
2008
Zarichnyi M.M.
17 Brydun (Frider) Viktoria
2009
Zarichnyi M.M.
18 Gavrylkiv Volodymyr
2009
Banakh T.O.
19 Shukel' Oksana
2010
Zarichnyi M.M.
20 Hubal' Oleksandra
2011
Zarichnyi M.M.
21 Zarichnyi Ihor
2012
Banakh T.O.
22 Hryniv Olena
2012
Banakh T.O.
23 Chuchman Ivan
2012
Gutik O.V.
24 Kolos Nadiya
2012
Bokalo B.M.
25 Koporkh Kateryna
2013
Zarichnyi M.M.
26 Hetman Ivan
2014
Banakh T.O.
27 Karchevska Lesia
2014
Radul T.M.
28 Bardyla Serhii
2017
Gutik O.V.
29 Pozdniakova Inna
2017
Gutik O.V.

Postgraduate students
#NameSupervisor
1 Bilins'ka Inna Zarichnyi M.M.
2 Boyaryn Ivan Guran I.Yo.
3 Figel' Iryna Gutik O.V.
4 Ivanov Sergii Banakh T.O.
5 Martynenko Marta Banakh T.O.
6 Lyaskovs'ka Nadia Banakh T.O.
7 Malanyuk Ol'ha Bokalo B.M.
8 Pastykhova Iryna Banakh T.O.
9 Peregnyak Iryna Radul T.M.
10 Potyatynnyk Oles' Banakh T.O.
11 Reiter Andriy Gutik O.V.
12 Shabat Oryslava Zarichnyi M.M.
13 Trushchak Khrystyna Banakh T.O.
14 Yur'yeva Anna Guran I.Yo.


Last update: