Archive: 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | Subscription |Scientific Seminar:
Topology & Applications

(founded by I.Guran in 1981)
(continued by M.Zarichnyi 1983–)
(currently supervised by T.Banakh)Speaker: Євген Черевко
(м.Одеса)
Talk: Геометрія спеціальних дифеоморфізмів локально конформно-Келерових многовидів
When & where: Monday, June 26, 2017 at 16 40 in Lecture Room 377
Abstract: За матеріалами кандидатської дисертації.
Метою роботи є дослiдження геометрiї локально конформних многовидiв та їх дифеоморфiзмiв.
Основнi задачi дослiдження є такi:
  1. Дослiдження змiн форми Лi ЛКК-многовидiв пiд дiєю дифеоморфiзмiв.
  2. Дослiдження можливостi iснування проективних та голоморфно-проективних iнфiнiтезимальних перетворень ЛКК-многовидiв.
  3. Вивчення конформних вiдображень ЛКК-многовидiв, знаходження iнварiантних об’єктiв цих вiдображень, зокрема у частинних випадках, таких як вiдображення многовидiв Вайсмана, конциркулярних вiдображеннях.
  4. Вивчення iнфiнiтезимальних конформних перетворень ЛКК-многовидiв, їх зв’язок з гомотетiями келерових многовидiв.
  5. Дослiдження голоморфно-проективних iнфiнiтезимальних перетворень ЛКК-многовидiв, узгоджених з майже комплексною зв’язнiстю Вейля.
Завдання дослiдження:
  1. Знаходженя умов, що забезпечують можливiсть занурення комплексних гiперповехонь у ЛКК-многовиди, так щоб поля Лi та анти-Лi були нормальнi до гiперповерхнi;
  2. Знаходження iнварiантiв конформних вiдображень ЛКК-многовидiв;
  3. Дослiдженя iнфiнiтезимальних конформних перетворень;
  4. Дослiдження можливостi iснування нетривiальних iнфiнiтезимальних проективних та голоморфно-проективних перетворень ЛКК-многовидiв iз збереженням комплексної структури.