Scientific Seminar
at Algebra & Logic and Geometry & Topology Departments of
Ivan Franko National University of Lviv
Archive for (2011/2012) academic yearS-acts Theory and
Spectral Spaces

March 1, 2012 М. О. Малоїд-Глєбова
 • Про спектри Розенберга та Попеску напівпервинних кілець та кілець Безу
  • The reporter will be discussed on the topics which are annonced in the title of report.

March 15, 2012 M. Glebova (Maloid)
 • On spectral spaces and different types of spectrum for semiprime rings
  • We shall discuss on spectral spaces, main properties of them and ont relations between them and different types of rings. Also different types of spectrums, in particular for semiprime rings, and relationships between them will be discussed.

March 22, 2012 І. Палас
 • Ознайомлення з поняттям топоса
  • В доповіді буде йти мова про деякі поняття з теорії категорій, необхідні для ознайомлення з поняттям топоса. Зокрема, ці поняття розглядатимуться на конкретному прикладі - категорії (як згодом побачимо – топоса) Серпінського.
April 5, 2012 І. Палас
 • Про числові об’єкти в топосах
  • В доповіді буде описана побудова об’єктів натуральних, цілих, раціональних та дійсних чисел в топосах. Більш детально буде розглянуто два з можливих способів побудови дійсних чисел в топосах.
April 19, 2012 O. Gutik
 • On the Brandt λ0-extensions of monoids with zero
  • We discuss on algebraic properties of the Brandt λ0-extensions of monoids with zero and non-trivial homomorphisms between the Brandt λ0-extensions of monoids with zero. We also describe a category whose objects are ingredients in the constructions of Brandt λ0-extensions of monoids with zeros.

The participants of the seminar. March 15, 2012


Marta Glebova (Maloid). March 15, 2012


Iryna Palas. March 22, 2012


Oleg Gutik. April 19, 2012

| Archive | Home |