Scientific Seminar
at Algebra & Logic and Geometry & Topology Departments of
Ivan Franko National University of Lviv
Archive for (2013/2014) academic yearS-acts Theory and
Spectral Spaces

October 14, 2013 В.Мазорчук
 • Вища теорія зображень
  • Класична теорія зображень вивчає зображення алгебр лінійними операторами. Вища теорія зображень, що сформувалася лише у цьому сторіччі, вивчає зображення 2-категорій функторами та природніми перетвореннями. Ця теорія з'явилась як природній розвиток ідеї "категорифікації" яка останнім часом допомогла, зокрема, довести гіпотєзу Брое для симетричної групи та побудувати інваріанти вузлів що виявляють тривіальний вузол. Метою доповіді є дати історичний огляд вищої теорії зображень з головним акцентом на її застосування та напряки подальшого розвитку.

October 22, 2013, November 5, 2013
O.Gutik
 • On pseudocompact inverse primitive (semi)topological semigroups
  • We discuss on the structure of inverse primitive pseudocompact semitopological and topological semigroups.

November 19, 2013,
December 3, 2013
M.Komarnyts'kyy
 • Torsion theory and injective classes for modules and S-acts
  • We discuss on the topics entitled above.

March 5, 2014,
March 12, 2014
І.Позднякова
 • Група автоморфізмів дерева
  • У доповіді буде представлено класичне доведення теореми про сруктури групи автоморфізмів орієнтованого дерева.
June 23, 2014 I.Pozdnyakova
 • On congruences of the monoid of cofinite monotone partial bijections of nxlexZ
  • We discuss on group-like congruences of the monoid of cofinite monotone partial bijections of nxlexZ.

| Archive | Home |