Кафедра теоретичної та прикладної статистики Механіко-математичний факультет
ЦИМБАЛ Віктор Миколайович
доцент кафедри теоретичної та прикладної статистики
кандидат фізико-математичних наук

 

ЦИМБАЛ Віктор Миколайович - математик, канд. фіз.-мат. наук (Деякі крайові задачі для диференціальних рівнянь гіперболічного типу з малим параметром, 1979), доц. (1982).  Закінчив мех.-мат. ф-т Львів. ун-ту (1972), аспірантyру (1975). 1975–80 асист.,  1980–99 доц. каф. диф. рівнянь, з 1999 доц. каф. теор. та прикл. статистики Львів. ун-ту; У 1986–89 доц. ун-ту м. Константина (Алжир). Наук. інтереси: дослідження задач для рівнянь у частинних похідних і звичайних диф. рівнянь асимптот. методами. Бл. 100 наук. праць, зокр., Задача Коши для гиперболической системы первого порядка с несколькими малы­ми параметрами(Докл. АН УССР. Сер. А. 1983. № 1); Некоторая сингулярно возмущенная периодическая задача (Матем. физика 1983. Т. 34);  Виродження мішаної задачі у задачу Гурса для гіперболічного рівняння другого порядку (Волин. матем. вісн. 2000. Т. 7).

 

 

Наші новини
Червень 1, 2012

XX International Conference
PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES
Read more

Квітень 10, 2011

Soltan Aliev, Yaroslav I. Yeleyko, Iryna B. Bazylevych, Limit Theorems and Transient Phenomena in the Theory of Branching Processes. Read more

Наукова робота
Науковий семінар

"Теорія стохастичних процесів та її застосування"
Керівник: проф. Я.І.Єлейко
Проводиться щосереди,
11.00, ауд. 153. Read more