Кафедра теоретичної та прикладної статистики Механіко-математичний факультет
Історія кафедри

Кафедра Теоретичної та Прикладної Статистики створена 1999 року. Її очолює професор Ярослав Іванович Єлейко (з 1999).
Кафедра веде такі курси і спецкурси: теорія ймовірностей та математична статистика, теорія випадкових процесів, основи економетрики, основи актуарної математики, страхова справа, основи статистики, теорія інвестицій, статистичне імітаційне моделювання, аналітичні основи менеджменту та маркетингу, варіаційне числення, теорія надійності, багатовимірний статистичний аналіз, методи економічних обчислень, терія випадкових потоків та їх застосування, марковські моделі теор. масового огбслуговування, теорія вибору та прийняття рішень, основи криптології.
Опубліковано навчальні посібники: Інвестиції, ризик, прогноз (Я.І.Єлейко. Львів, 2000, співавт.); Основи фінансового аналізу( Я.І.Єлейко. Львів, 2000, співавт.); Теорія ймовірностей( Я.І.Єлейко. Львів, 2001, співавт.); Марковські моделі масового обслуговування (Ю.В.Жерновий. Львів, 2004.)
Наукові напрямки: асимптотичний аналіз та перехідні явища матричнозначних випадкових еволюцій; гіллястих та напівмарковських процесів з довільним числом типів і станів та неперервним часом; асимптотичні властивості диф. рівнянь, заданих на траєкторіях процесів з марковським втручанням випадку; дослідження властивостей багатовимірного р-ня відновлення; розвиток методів фінанс. та страхової математики, теорії надійності, контролю якості; дослідження диф. р-нянь та р-нянь у частинних похідних асимптотичними методами. 
Працівники кафедри опублікували понад 400 наукових праць.
Відкрито аспірантуру зі спеціальності теорія ймовірностей та математична статистика. Захищено 8 кандидатських дисертації.
Викладачі кафедри брали участь у багатьох наукових конференціях, зокрема, у роботі Українського математичного конгресу (Київ 2001), Міжнародної конференції "Стохастичний аналіз та його застосування"(Львів, 2001) та ін. Каф. підтримує наукові зв'язки з Московським університетом, Київським університетом, Інститутом математики НАН України, Universitet Warszawski (Polska), Politehnika Shlonska(Polska), Politehnika Opolska(Polska), Instytut matematyky Sileskego tehnichnego Universytetu (Polska), Europa-Universitat Viadrina (Frankfurt (Oder), Deutscland), Technische Universiteit Eindhoven(Neederland) та іншими.

 

 

Наші новини
Наукова робота