Кафедра теоретичної та прикладної статистики Механіко-математичний факультет
ЄЛЕЙКО Ярослав Іванович
професор кафедри теоретичної та прикладної статистики
доктор фізико-математичних наук

 

ЄЛЕЙКО Ярослав Іванович – математик, канд. фіз.-мат. наук (Применение теорем типа восстановления к асимптотическому анализу полумарковских и ветвящихся процессов, 1980), доц. (1991), д-р фіз.-мат. наук ( (Асимптотичний аналіз і перехідні явища в матричнозначних випадкових еволюціях, гіллястих процесах і процесах з марківським втручанням випадку, 1995), проф. (2002). Закінчив мех.-мат. ф-т Львів. ун-ту (1976), аспірантуру Ін-ту матем. (1979). Інженер обчисл. центру Львів. філіалу матем. фізики Ін-ту матем. (1976). 1980–85 мол. наук. співроб. Ін-ту прикл. проблем механіки і математики; 1985–89 ст. наук. співроб. НДЧ Львів. університету, 1989–90 – асист., 1990–97 доц., 1997–99 проф. каф. вищої математики, з 1999 зав. каф. теор. та прикл. статистики. Наук. інтереси: асимптот. властивості та перехідні явища у випадкових еволюціях, гіллястих, напівмарківських процесах та процесах з марківським втручунням випадку, задачі фінанс. та страх. математики. Бл. 100 наук. праць, зокр., Переходные явления для ветвящихся процесов с произвольным числом типов и дискретным временем (Укр. матем. журн. 1982. Т. 34. № 2); Предельное распределение временных средних для процессов с марковским вмешательством случая (Укр. матем. журн. 1987. Т. 39. № 6); Предельное распределение для процессов с полумарковским вмешательством случая (Укр. матем. журн. 1989. Т. 41. № 10); Деякі уточнення про граничні теореми для напівмарківських процесів з довільним простором станів (Теорія ймовірностей та матем. статистика. 1998. № 59); Про асимптотику максимального власного значення сім'ї гіллястих процесів (Укр. матем. журн. 1999. Т. 51. № 8); Інвестиції, ризик, прогноз (Львів, 2000, зі співавт.); Основи фінансового аналізу (Львів, 2000; зі співавт.); Теорія ймовірностей (Львів, 2001; зі співавт.).

 

 

Наші новини
Червень 1, 2012

XX International Conference
PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES
Read more

Квітень 10, 2011

Soltan Aliev, Yaroslav I. Yeleyko, Iryna B. Bazylevych, Limit Theorems and Transient Phenomena in the Theory of Branching Processes. Read more

Наукова робота
Науковий семінар

"Теорія стохастичних процесів та її застосування"
Керівник: проф. Я.І.Єлейко
Проводиться щосереди,
11.00, ауд. 153. Read more