Кафедра теоретичної та прикладної статистики Механіко-математичний факультет
ЖЕРНОВИЙ Юрій Васильович

доцент кафедри теоретичної та прикладної статистики
кандидат фізико-математичних наук

До персональної сторінки
Список і тексти статей
Навчально-методичні праці

 

ЖЕРНОВИЙ Юрій Васильович – математик, канд. фіз.-мат. наук (Асимптотичні і варіаційні методи дослідження нелінійних задач теорії стержнів та оболонок, 1982), доц. (2004).  Закінчив матем. ф-т Львів. ун-ту (1978), аспірантyру Ін-ту математики (1981). У 1982–86 мол. наук. співроб. Ін-ту прикл. проблем механіки і математики; 1987–2000 ст. наук. співроб. мех.-мат. ф-ту, з 2000 доц. каф. теор. та прикл. статистики Львів. ун-ту. Наук. інтереси: моделювання систем масового обслуговування. Бл. 80 наук. праць, зокр., О решении одномерной обратной задачи Стефана(Укр. матем. журн. 1989. Т. 41 № 2); О численном решении задач Стефана с использованием метода функций Грина (Инж.-физ. журн. 1998. Т. 71. № 3); Mathematical modeling of heat transfer during electron-beam autocrucible melting by means of the steady-state Stefan problem (J. of Engineering Mathematics. 2000. Vol. 38); Единственность решения некоторых краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений с нелинейным вхождением старшей производной (Дифф. уравнения. 2000. Т. 36. № 4); Асимптотична поведінка випадкових еволюцій, побудованих на основі розв’язків звичайних диференціальних рівнянь (Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформатика. 2003. Вип. 7).

Марковські моделі масового обслуговування (тексти лекцій, Львів, Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2004,153с.).

Імітаційне моделювання систем масового обслуговування (посібник, Львів, Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2007,310с.).

 

 

Наші новини
Червень 1, 2012

XX International Conference
PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES
Read more

Квітень 10, 2011

Soltan Aliev, Yaroslav I. Yeleyko, Iryna B. Bazylevych, Limit Theorems and Transient Phenomena in the Theory of Branching Processes. Read more

Наукова робота
Науковий семінар

"Теорія стохастичних процесів та її застосування"
Керівник: проф. Я.І.Єлейко
Проводиться щосереди,
11.00, ауд. 153. Read more