Кафедра теоретичної та прикладної статистики Механіко-математичний факультет
Дисципліни вільного вибору студента (ДВВС)

Бакалаври

Спеціальність: 6.040205 - статистика

 • 2015-2016 н.р.

 • 2016-2017 н.р.

 • 1 курс

 • 2 курс

 • 3 курс

 • 4 курс

1 курс (згідно навчального плану 2015р.)

Перелік 1

  Назва предмету Кафедра Семестр
 

Історія України

Історії України

І

 

Політична історія України

Історії України

I

 

Історія політичної думки в Україні

Історії України

I

 

Перелік 2

  Назва предмету Викладач Семестр
 

Вступ до спеціальності

Базилевич І.Б.

І

 

Дискретна математика

Базилевич І.Б.

I

 

Основи комбінаторного аналізу та математичної логіки

Базилевич І.Б.

I

 

Перелік 3

  Назва предмету Кафедра Семестр
 

Історія української культури

Кафедра

ІІ

 

Історія світової культури

Кафедра

 

Етика та естетика

Кафедра

 

Моральна культура спілкування та етикет

Кафедра

 

Перелік 4

  Назва предмету Кафедра Семестр
 

Іноземна мова (рівень А1)

Іноземної мови для природничих факультетів

ІІ

 

Іноземна мова (рівень А2)

Іноземної мови для природничих факультетів

ІI

 

Іноземна мова (рівень В1)

Іноземної мови для природничих факультетів

 

Іноземна мова (рівень В2)

Іноземної мови для природничих факультетів

 

З кожного переліку студенти вибирають один предмет обов'язково.

2 курс (згідно робочого плану (навчальний план 2013р.))

ІІІ семестр (курси вибрані студентами)

  Назва предмету Кафедра
 

Етика і естетика

Теорії та історії культури

 

Культурний та національний феномен Львова

Нової та новітньої історії зарубіжних країн

 

Фізичне виховання

Фізичного виховання

 

ІV семестр (курси вибрані студентами)

  Назва предмету Кафедра
 

Слов'янська міфологія

Середніх віків

 

Фізичне виховання

Фізичного виховання

 

3 курс (згідно робочого плану (навчальний план 2013р.))

V семестр (курси вибрані студентами)

  Назва предмету Кафедра/викладач
 

Політологія

Політології

 

Фізичне виховання

Фізичного виховання

 

Методи економічних обчислень

Кінаш О.М.

 

VI семестр (курси вибрані студентами)

  Назва предмету Кафедра/викладач
 

Соціологія

Політології

 

Економіка

Кафедра

 

Сімейна педагогіка

Кафедра

 

Фізичне виховання

Фізичного виховання

 

Актуарна математика

Кінаш О.М.

 

4 курс (згідно робочого плану (навчальний план 2010р.))

VІІ семестр (курси вибрані студентами)

  Назва предмету Кафедра/викладач
 

Теорія вибору та прийняття рішень

Косаревич К.В.

 

Основи економічного аналізу

Математичної економіки та економетрії

 

Фізичне виховання

Фізичного виховання

 

Філософські проблеми сучасної науки

Геометрії та топології

 

VІІІ семестр (курси вибрані студентами)

  Назва предмету Кафедра/викладач
 

Теорія мартингалів у фінансовій математиці

Гринів Р.О.

 

Науковий семінар зі статистики

Єлейко Я.І.

 

 • 1 курс

 • 2 курс

 • 3 курс

 • 4 курс

1 курс (згідно навчального плану 2015р.)

Перелік 1

  Назва предмету Кафедра Семестр
 

Історія України

Історії України

І

 

Політична історія України

Історії України

I

 

Історія політичної думки в Україні

Історії України

I

 

Перелік 2

  Назва предмету Викладач Семестр
 

Вступ до спеціальності

Базилевич І.Б.

І

 

Дискретна математика

Базилевич І.Б.

I

 

Основи комбінаторного аналізу та математичної логіки

Базилевич І.Б.

I

 

Перелік 3

  Назва предмету Кафедра Семестр
 

Історія української культури

Кафедра

ІІ

 

Історія світової культури

Кафедра

 

Етика та естетика

Кафедра

 

Моральна культура спілкування та етикет

Кафедра

 

Перелік 4

  Назва предмету Кафедра Семестр
 

Іноземна мова (рівень А1)

Іноземної мови для природничих факультетів

ІІ

 

Іноземна мова (рівень А2)

Іноземної мови для природничих факультетів

ІI

 

Іноземна мова (рівень В1)

Іноземної мови для природничих факультетів

 

Іноземна мова (рівень В2)

Іноземної мови для природничих факультетів

 

З кожного переліку студенти вибирають один предмет обов'язково.

2 курс (згідно навчального плану 2015р.)

Перелік 5

  Назва предмету Кафедра Семестр
 

Філософія

Кафедра

ІІІ

 

Історія філософії

Кафедра

IІІ

 

Філософія свободи

Кафедра

ІІI

 

Філософія міста

Кафедра

ІІI

 

Перелік 6

  Назва предмету Кафедра Семестр
 

Іноземна мова (рівень А1)

Іноземної мови для природничих факультетів

ІІІ

 

Іноземна мова (рівень В1)

Іноземної мови для природничих факультетів

ІІI

 

Іноземна мова (рівень В2)

Іноземної мови для природничих факультетів

IІІ

 

Іноземна мова (рівень С1)

Іноземної мови для природничих факультетів

IІІ

 

Перелік 7

  Назва предмету Кафедра Семестр
 

Іноземна мова (рівень В1)

Іноземної мови для природничих факультетів

ІV

 

Іноземна мова (рівень В2)

Іноземної мови для природничих факультетів

IV

 

Іноземна мова (рівень С1)

Іноземної мови для природничих факультетів

IV

 

Перелік 8

  Назва предмету Кафедра Семестр
 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Кафедра

ІV

 

Культура української мови

Кафедра

IV

 

Ораторське мистецтво

Кафедра

IV

 

Основи красномовства

Кафедра

IV

 

З кожного переліку студенти вибирають один предмет обов'язково.

3 курс (згідно робочого плану (навчальний план 2013р.))

4 курс (згідно робочого плану (навчальний план 2013р.))

 

Магістри

Спеціальність: 8.04020501 - прикладна та теоретична статистика.
Кваліфікація: Магістр прикладної та теоретичної статистики. Викладач

 • І курс

 • ІІ курс

Запрошуються студенти механіко-математичного факультету інших спеціальностей та студенти інших факультетів.

Перелік 1

  Назва предмету Викладач Семестр
 

Теорія надійності і статистичний контроль якості

Кінаш О.М.

І

 

Статистичний аналіз соціологічних даних

Кінаш О.М.

I

 

Стохатичні моделі сучасної генетики

Кінаш О.М.

I

 

Перелік 2

  Назва предмету Викладач Семестр
 

Марковські моделі теорії масового обслуговування

Жерновий Ю.В.

І

 

Імітаційне моделювання систем масового обслуговування

Жерновий Ю.В.

I

 

Методи визначення характеристик систем обслуговування

Жерновий Ю.В.

I

 

Перелік 3

  Назва предмету Кафедра Семестр
 

Англійська мова для математиків та статистиків

Іноземної мови для природничих факультетів

ІІ

 

Філософські проблеми природознавства

Геометрії і топології

 

Професійна та корпоративна етика

Математичного і функціонального аналізу

 

Історія та методологія математики

Математичного і функціонального аналізу

 

Перелік 4

  Назва предмету Викладач Семестр
 

Страхування життя. Тарифи і резерви внесків.

Копитко Б.І.

ІІ

 

Актуарні розрахунки в недержавному пенсійному та медичному страхуванні

Копитко Б.І.

 

Математичні основи страхування життя та пенсійних схем

Копитко Б.І.

 

З кожного переліку студенти вибирають один предмет обов'язково.

Запрошуються студенти механіко-математичного факультету інших спеціальностей та студенти інших факультетів.

Перелік 5

  Назва предмету Викладач Семестр
 

Martingale theory and its applications (Теорія мартингалів та її застосування)

Гринів Р.О.

ІІІ

 

Optimal stopping times (Оптимальні моменти зупинки)

Гринів Р.О.

IІІ

 

Financial engineering and risk management (Фінансова інженерія та управління ризиками)

Гринів Р.О.

IІІ

 

Перелік 6

  Назва предмету Кафедра Семестр
 

Історія Львівської математичної школи

Математичного і функціонального аналізу

ІІІ

 

Англійська мова для математиків та статистиків

Іноземної мови для природничих факультетів

IІІ

 

Адміністрування корпоративних комп'ютерних мереж

Програмування

IІІ

 

Шаблони проектування програмних систем

Програмування

IІІ

 

З кожного переліку студенти вибирають один предмет обов'язково.

 

 

 

Наші новини
Наукова робота