Новини

16.10.2015

Сучасні виклики та проблеми становлення інформаційної економіки в Україні

Сучасні виклики та проблеми становлення інформаційної економіки в Україні

15 жовтня 2015 р. на економічному факультеті розпочала роботу щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні», з початком якої привітали  учасників в.о. декана економічного факультету, доцент Михайлишин Р.В. і завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті, професор Приймак В.І.

Провідні економістиз України та з-за кордону, зокрема із Портлендського державного університету(США) та Вроцлавської вищої офіцерської школи сухопутних військ Польщі, напрацьовують пропозиції щодо вдосконалення механізму управління інформаційними ресурсами вітчизняних підприємств, розвитку технологій менеджменту знань.

Окремо вчені закцентували увагу на актуальному на сьогодні питанні теорії та практики інформаційної безпеки в Україні.

 Про перспективи розвитку інформаційної економіки в Україні йшлося у виступах науковців Львівського національного університету імені Івана Франка та учасників з інших провідних вищих навчальних закладів України: Національного університету «Львівська політехніка», Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Тернопільського національного економічного університету, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Національного транспортного університету, Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Національнаої металургійної академії України, Національного університету водного господарства та природокористування.

 Особливий інтерес в учасників конференції викликали доповіді, присвячені теоретичним і методологічним підходам до просторово-часового комп'ютерного імітаційного моделювання еколого-економічних процесів на прикладі системи LANDIS-II+SHE(магістр економіки, аспірант Гаррі Сотник, Портлендський університет, США) та інструментарію моделювання розвитку регіону (доц. Твердохліб І.П.).

Наукові доповіді були присвячені стану й перспективам розвитку мобільної комерції в Україні (проф. Пачковський Ю.Ф.), ролі електронної логістики в прогнозуванні маркетингової бізнес-взаємодії підприємств (доц. Касян С.Я.), інструментарію моделювання фінансової безпеки в умовах корупції та наявності фінансових пірамід (доц. Підхомний О.М.), методологічним проблемам становлення економічної інформології (доц. Ткач І.І.), формуванню ринків праці фахівців з управління програмними продуктами в Україні (проф. Грицюк Ю.І.) тощо.

Після завершення пленарного засідання конференція продовжила роботу у форматі секційних засідань, де обговорювали питання теорії і практики розвитку інформаційної економіки в Україні, сучасну методологію математичного моделювання соціально-економічних процесів, застосування інформаційних технологій в економіці, підприємництві, управлінні, освіті та науці.

 

Фотогалерея