Цей проект виконується завдяки підтримки
Фонду Катедр Українознавства
http://www.huri.harvard.edu/about.dir.usf.html
Фонду Фундаментальних Досліджень
Міністерства освіти і науки України

http://www.dffd.gov.ua/
(проект «Urbi et orbi: Спадщина Івана Франка – сучасній Україні»,
реєстраційний номер 0107U002066)

і при співпраці
Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка
http://www.franko.lviv.ua/institutes/istoryky/index.htm
Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України
http://www.ilnan.gov.ua/
Інформаційно-обчислювального Центру Львівського національного університету імені Івана Франка
http://www.franko.lviv.ua/ioc/centr.html

Керівник проекту проф. Ярослав Грицак, док. істор. наук
http://uk.wikipedia.org/wiki/Грицак_Ярослав_Йосипович

Виконавці проекту:
Галина Бурлака, канд. філол. наук
Сергій Гавришкевич
Оксана Дмитерко
Наталка Лисенко, канд. філол. наук
Роман Мартин
Марія Мечержак
Мирослава Мечержак
Олег Павлишин, канд. істор. наук
Тарас Романюк
 

Архів Івана Франка зберігається поряд з особовими фондами Григорія Сковороди, Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Панаса Мирного, Лесі Українки, Максима Рильського, Василя Стуса та багатьох інших корифеїв нашої культури, у одній з найбільших в Україні архівних установ літературного профілю – відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України (01001, Київ, вул. М. Грушевського, 4). З 2004 року цей комплекс документів має статус Національного надбання.
До складу фонду І. Франка (фонд № 3) належить понад 5 тисяч одиниць зберігання. Тут і автографи самого Франка, і рукописи багатьох його сучасників, колекція давніх рукописів, а також об’ємна добірка листування. Як відомо, Іван Франко був дуже активним у багатьох сферах інтелектуальної діяльності, коло його спілкування надзвичайно широке, і таке різноманіття виразно відбилось у листуванні. Цей сегмент Франкової спадщини (особливо листи до нього) дотепер був найменш вивчений дослідниками. Насамперед з цієї причини ми вирішили представити на нашому сайті саме епістолярій Франкового архіву, хоч розміщення у вільному доступі такої кількості архівних документів не є типовим для світової мережі. Це зроблено з метою активізувати вивчення Франкової доби саме на підставі реальних джерел.
Проект передбачено угодою про співпрацю між Національним університетом імені Івана Франка у Львові та Інститутом літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України, яку, відповідно, підписали ректор І. Вакарчук та директор М. Жулинський у 2005 році.
Схема ідентифікації цифрових копій з оригіналами архівних документів (це важливо, наприклад, при посиланні у науковій публікації) така:
1) всі матеріали – з фонду № 3 відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка (скорочено ІЛ);
2) крайня ліва колонка таблиці (каталогу) – № папки – має той самий номер, що архівна одиниця зберігання (од. зб.);
3) якщо у одній од. зб. багато листів – отже, листи підшито (ще за часів І. Франка) у один конволют, у цьому випадку важливим є номер сторінки;
4) слід зазначати (якщо це відомо) автора і адресата листа, місце і дату написання – цю інформацію користувач знайде у таблиці (каталозі).
Таким чином, посилання на лист може мати такий вигляд: М. Павлик. Лист до І. Франка від 27 листопада 1887 р. з Кракова. – ІЛ. – Ф. 3. – Од. зб. 1602. – С. 359-360.
Якщо дослідник все-таки має непереборне бажання бачити оригінал, – це його право. У такому разі, вирушаючи до Києва, він може скористатися уміщеною тут таблицею (каталогом) як довідковим матеріалом і виписати потрібні фондові номери та сторінки. Також нагадуємо, що існує “Путівник по фондах відділу рукописів Інституту літератури” (Київ, 1999), який може стати у пригоді. Телефонний номер відділу рукописних фондів і текстології: (044) 279–04–88.

Бажаємо Вам успіху!
 

Проект під реконструкцією.
Усі зауваження, виправлення та пропозиції просимо висилати на адресу:

ihr@franko.lviv.ua

mrv@franko.lviv.ua


Ласкаво просимо скористатись проектом:

Листи до Франка        Листи Франка