[Головна] [До уваги авторів] [Архів] [Контакти]

Вітаємо на сайті наукового збірника “Проблеми слов’янознавства”!


    “Проблеми слов’янознавства” – друкований орган Інституту славістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Видається з 1970 р. До 1973 р. (Вип.1–12) виходив під назвою “Українське слов’янознавство”. За сорок п’ять років, що минули з часу його заснування, опубліковано 64 випуски. На сьогоднішній час збірник є єдиним довготривалим всеукраїнським серійним виданням, на сторінках якого публікуються наукові дослідження та матеріали з різних ділянок славістики: історії, культури, мовознавства та літературознавства.
    Про визнання збірника міжнародною науковою громадськістю свідчить занесення його до довідника наукової періодики та інформаційних видань вищої школи Європи “EVRO sources. A Directory of Scientific and Higher Education Media throughout Europe. Special Edition of EVROMECUM – European Higher Education and Research Institutions”. Bonn, 1997.
    Мови видання: українська, англійська
    Періодичність: один раз на рік
    Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 14601–3572 Р від 29 жовтня 2008 р., перереєстровано як фахове видання України з історичних та філологічних наук постановою Президії ВАК № 1-05/4 від 26.05.2010 р.
    ISSN друкованої версії: 0203-9494

Редакційна колегія:


Головний редактор: д-р філол. наук, проф. Алла Татаренко
Заступник головного редактора:  д-р іст. наук, проф. Леонід Зашкільняк
Відповідальний секретар:  канд. істор. наук, доц. Ігор Шпик
Члени редколегії:  д-р філол. наук, проф. Б. Бакула (Інститут польської філології університету імені Адама Міцкевича, м. Познань, Польща); д-р філол. наук, проф. Ф. Бацевич; д-р іст. наук, проф. Л. Войтович; д-р філол. наук, проф. Я. Гарасим; д-р іст. наук, проф. Г. Гмітерик (Університет Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Польща); д-р іст. наук, проф. М. Глушко; д-р філол. наук, проф. С. Дам'янов (Новосадський університет, Сербія); д-р філол. наук, проф. Р. Кирчів; д-р філол. наук, проф. В. Колесник; канд. філол. наук, доц. А. Кравчук; д-р іст. наук, проф. М. Кріль; д-р іст. наук, проф. С. Лиман (Харківська державна академія культури); канд. філол. наук, доц. Н. Лобур; д-р іст. наук, проф. Ю. Макар; д-р філол. наук, проф. Г. Мацюк; д-р філол. наук, проф. Є. Нахлік; д-р іст. наук, проф. М. Палангурскі (Великотирновський університет імені Святих Кирила і Мефодія, Болгарія); д-р філол. наук, проф. Г. Сиваченко(Інститут літератури ім. Т.Шевченка НАН України, м. Київ); канд. філол. наук, доц. О. Сливинський; канд. іст. наук, проф. В. Чорній; д-р філол. наук, проф. П. Чучка.


    Збірник має на меті, насамперед, сприяти розвитку та популяризації славістичних досліджень. З огляду на це, редколегія активно співпрацює як з вітчизняними, так і з зарубіжними вченими; веде постійну роботу, спрямовану на зростання міжнародного авторитету видання. Публіковані у ньому матеріали відзначаються розмаїттям (це статті, повідомлення, документи, рецензії, огляди, хроніки наукового життя тощо), а також широкою тематичною спрямованістю і міждисциплінарним характером, що вповні відповідає загальноприйнятому розумінню предмета славістики.
    Окрім питань, що стосуються слов’янства загалом, окремих зарубіжних слов’янських країн і народів та міжслов’янських відносин, редколегія особливу увагу приділяє історії та методології славістики – це дає змогу критично переосмислити попередні надбання і накреслити завдання славістичних досліджень на подальшу перспективу. Прагнучи підвищити фаховий рівень видання, редколегія намагається надати перевагу публікаціям, які порушують теоретичні проблеми славістики, а також явищам і подіям, що мають загальнослов’янське значення.
    Одним із основних критеріїв підбору матеріалів до збірника є їх наукова вагомість. Усі матеріали, які потраплять до редакції, проходять подвійне рецензування, після чого приймаються або ж відхиляються рішенням редколегії. Не розглядаються статті й матеріали, які подані або уже опублікувані в іншому друкованому чи електронному виданні. Публікація у збірнику безкоштовна та авторських гонорарів не передбачає.
    Погляди авторів та редколегії не завжди співпадають. Редколегія категорично засуджує та намагається унеможливити будь-які порушення авторських прав та наукової етики. Відповідальність за зміст публікації несуть автори. Редакція залишає за собою право наукового та літературного редагування поданих до збірника текстів.
    Редколегія виступає за вільне поширення наукових знань і підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative). Відтак, користувачі, без дозволу видавця й авторів, можуть читати, завантажувати, копіювати та покликатись на статті та інші матеріали, представлені на веб-сайті збірника. При використанні та цитуванні текстів обов’язковим є посилання на автора.

© ІНСТИТУТ СЛАВІСТИКИ Львівського національного університету імені Івана Франка